Home / Wiadomości  / Zmarł biskup Alojzy Orszulik

Zmarł biskup Alojzy Orszulik

Udostępnij!

Zmarł biskup Alojzy Orszulik, biskup senior diecezji łowickiej, kawaler Orderu Orła Białego. Miał 90 lat.
Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 roku w rodzinie rolniczej. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmnie, potem odbył nowicjat w Ząbkowicach Śląskich, a następnie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie. 22 czerwca 1957 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył też Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1961-1989 wykładał prawo kanoniczne.
W 1962 roku rozpoczął pracę w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 kierował jego Biurem Prasowym. Z nominacji papieża Pawła VI w latach 1974-1994 był konsultorem Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. W 1980 roku został sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu i Rządu PRL. W 1987 wszedł w skład Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Polską. W latach 1989-1994 był zastępcą sekretarza Episkopatu, następnie przewodniczył Komisji do spraw Środków Społecznego Przekazu.
8 września 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Założył wtedy Katolickie Radio Podlasie. 25 marca 1992, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany jej biskupem diecezjalnym. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.
Będąc biskupem łowickim erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu i powołał diecezjalną Caritas. Dzięki jego inicjatywie powstała bursa męska, diecezjalna gazeta i rozgłośnia radiowa. Po przejściu na emeryturę, wykładał w łowickim seminarium.
W 2009 roku biskup Orszulik otrzymał nagrodę im. biskupa Romana Andrzejewskiego. Został uhonorowany za pracę na rzecz legalizacji Solidarności Rolników Indywidualnych oraz negocjacje z władzami PRL, które doprowadziły do powstania Fundacji Rolniczej. Ksiądz Orszulik był wówczas pełnomocnikiem prymasa Józefa Glempa. Wspomnienia z okresu pracy w Episkopacie opisał w książce „Czas przełomu” z 2006 roku. To zapiski z lat, gdy ksiądz Orszulik brał aktywny udział w rozmowach Kościoła z władzą. Odwiedzał internowanego Lecha Wałęsę, spotkał się z generałem Czesławem Kiszczakiem po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Za zasługi na rzecz przemian ustrojowych, w 2010 roku biskup Alojzy Orszulik otrzymał najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
IAR

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close