Home / Ramówka

Ramówka

5:55 - 9:00 BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00
W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30TU BYŁA WARSZAWA
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10COUNTRY CLUB
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10PRZEWODNIK HISTORYCZNY
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45CZAS ELIASZA/FLORIAŃSKA 3
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15ZŁOŚCIĄ CZY MIŁOŚCIĄ
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30SONUS ORGANI
CZYLI SPOTKANIE Z MUZYKĄ ORGANOWĄ
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30MAGAZYN WARSZAWSKI
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10GRANIE CIEKAWE NIESŁYCHANIE
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10OKIEM KOBIET/
W OGRODZIE EWY
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45WYWIAD Z CZŁOWIEKIEM
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15WYBRANI - POSŁANI
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30LISTA PRZEBOJÓW RADIA WARSZAWA
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30PORADNIK WARSZAWSKI
ZDROWIE
MĘSKIE PASJE
SAVOIR-VIVRE
PRAWO
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10BARWY MUZYKI
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10ARTYŚCI WIARY/ARTYŚCI FOTOGRAFII
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45PRYMAS TYSIĄCLECIA -
DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONY?
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30COUNTRY CLUB
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30NIEDALEKO OD DOMU
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00 RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10LISTA PRZEBOJÓW RADIA WARSZAWA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45WOLNA CHATA
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15WYWIAD Z CZŁOWIEKIEM
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30BARWY MUZYKI
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:207 DNI NA MAZOWSZU - PRZEGLĄD WYDARZEŃ Z REGIONU
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:25PRZEGLĄD TYGODNIKÓW KATOLICKICH - CZYTASZ I WIESZ
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10SONUS ORGANI
CZYLI SPOTKANIE Z MUZYKĄ ORGANOWĄ
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10ZŁOŚCIĄ CZY MIŁOŚCIĄ
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MISTYKA CIAŁA
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15CZAS ELIASZA/FLORIAŃSKA 3
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30GRANIE CIEKAWE NIESŁYCHANIE
05:30GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:05KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
06:15EWANGELIARZ
06:30ALFABET BIBLIJNY
07:00TRANSMISJA MSZY ŚW. Transmisja Mszy Św. z konkatedry Bożego Ciała na Kamionku p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
07:45LEKTURA NA WEEKEND
08:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
08:15DOBRE SŁOWO - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
08:30PREZENTACJA NOWEGO NUMERU TYGODNIKA IDZIEMY
08:45ANIOŁ STRÓŻ- audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:15SALON DZIENNIKARSKI
10:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
10:15PORADNIK WARSZAWSKI
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:40OBUDZIĆ OLBRZYMA
13:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
13:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:20OKIEM KOBIET/
W OGRODZIE EWY
14:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
14:15LEKTURA NA WEEKEND
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
16:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE- reportaż
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:30BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
19:10PIĘKNI CZTERDZIESTOLETNI/MEDIA - DRAMAT CZY KOMEDIA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10KSIĘGA
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MUZYCZNE DARY - LISTA PRZEBOJÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20TU BYŁA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15WOLNA CHATA
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30MAGAZYN BLUESOWY
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:05KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
06:15EWANGELIARZ
06:30OBUDZIĆ OLBRZYMA
07:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
07:15LEKTURA NA WEEKEND
07:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika (tel. wew.566)
08:45ANIOŁ STRÓŻ- audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:10KSIĘGA
10:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30Z ŻYCIA DIECEZJI WARSZAWSKICH - PODSUMOWANIE TYGODNIA
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:20WYBRANI - POSŁANI
11:50ANGELUS
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:40ALFABET BIBLIJNY
13:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
13:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
14:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
14:15LEKTURA NA WEEKEND
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
16:20MUZYCZNA KARTKA Z ŻYCZENIAMI
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20ARTYŚCI WIARY/ARTYŚCI FOTOGRAFII
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:30BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
19:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE- reportaż
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10PORTRET PARAFII
HISTORIA PEWNEJ ZNAJOMOŚCI
WYWIAD Z CZŁOWIEKIEM
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MISTYKA CIAŁA
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20NIEDALEKO OD DOMU
00:00EWANGELIARZ
00:15PRYMAS TYSIĄCLECIA - DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONY?
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30MUZYCZNE DARY
+ Poniedziałek
5:55 - 9:00 BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00
W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30TU BYŁA WARSZAWA
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10COUNTRY CLUB
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10PRZEWODNIK HISTORYCZNY
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45CZAS ELIASZA/FLORIAŃSKA 3
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15ZŁOŚCIĄ CZY MIŁOŚCIĄ
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30SONUS ORGANI
CZYLI SPOTKANIE Z MUZYKĄ ORGANOWĄ
+ Wtorek
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30MAGAZYN WARSZAWSKI
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10GRANIE CIEKAWE NIESŁYCHANIE
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10OKIEM KOBIET/
W OGRODZIE EWY
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45WYWIAD Z CZŁOWIEKIEM
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15WYBRANI - POSŁANI
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30LISTA PRZEBOJÓW RADIA WARSZAWA
+ Środa
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30PORADNIK WARSZAWSKI
ZDROWIE
MĘSKIE PASJE
SAVOIR-VIVRE
PRAWO
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10BARWY MUZYKI
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10ARTYŚCI WIARY/ARTYŚCI FOTOGRAFII
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45PRYMAS TYSIĄCLECIA -
DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONY?
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30COUNTRY CLUB
+ Czwartek
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30NIEDALEKO OD DOMU
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00 RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10LISTA PRZEBOJÓW RADIA WARSZAWA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45WOLNA CHATA
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15WYWIAD Z CZŁOWIEKIEM
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30BARWY MUZYKI
+ Piątek
5:55 - 9:00BUDZIMY WARSZAWĘ
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
9.00-12.00W SERCU WARSZAWY
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

09:207 DNI NA MAZOWSZU - PRZEGLĄD WYDARZEŃ Z REGIONU
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
12:00 - 16:00TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45ŹRÓDŁA WIARY
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:25PRZEGLĄD TYGODNIKÓW KATOLICKICH - CZYTASZ I WIESZ
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00 - 19:00RUNDA WARSZAWSKA
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

16:15RUNDA PYTAŃ
16:30MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20PIOSENKA NA ŻYCZENIE
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:05MIEJSKI SERWIS DROGOWY

18:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK?
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00 - 23:00WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE
19:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
19:10SONUS ORGANI
CZYLI SPOTKANIE Z MUZYKĄ ORGANOWĄ
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10ZŁOŚCIĄ CZY MIŁOŚCIĄ
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MISTYKA CIAŁA
22:35ŹRÓDŁA WIARY
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20ROZMOWA RADIA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15CZAS ELIASZA/FLORIAŃSKA 3
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30GRANIE CIEKAWE NIESŁYCHANIE
05:30GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP
+ Sobota
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:05KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
06:15EWANGELIARZ
06:30ALFABET BIBLIJNY
07:00TRANSMISJA MSZY ŚW. Transmisja Mszy Św. z konkatedry Bożego Ciała na Kamionku p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
07:45LEKTURA NA WEEKEND
08:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
08:15DOBRE SŁOWO - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
08:30PREZENTACJA NOWEGO NUMERU TYGODNIKA IDZIEMY
08:45ANIOŁ STRÓŻ- audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:15SALON DZIENNIKARSKI
10:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
10:15PORADNIK WARSZAWSKI
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:40OBUDZIĆ OLBRZYMA
13:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
13:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:20OKIEM KOBIET/
W OGRODZIE EWY
14:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
14:15LEKTURA NA WEEKEND
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
16:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE- reportaż
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:30BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
19:10PIĘKNI CZTERDZIESTOLETNI/MEDIA - DRAMAT CZY KOMEDIA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10KSIĘGA
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MUZYCZNE DARY - LISTA PRZEBOJÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20TU BYŁA WARSZAWA
00:00EWANGELIARZ
00:15WOLNA CHATA
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30MAGAZYN BLUESOWY
+ Niedziela
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:05KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
06:15EWANGELIARZ
06:30OBUDZIĆ OLBRZYMA
07:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
07:15LEKTURA NA WEEKEND
07:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika (tel. wew.566)
08:45ANIOŁ STRÓŻ- audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:10KSIĘGA
10:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30Z ŻYCIA DIECEZJI WARSZAWSKICH - PODSUMOWANIE TYGODNIA
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:20WYBRANI - POSŁANI
11:50ANGELUS
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:40ALFABET BIBLIJNY
13:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
13:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
14:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
14:15LEKTURA NA WEEKEND
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
16:20MUZYCZNA KARTKA Z ŻYCZENIAMI
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:20ARTYŚCI WIARY/ARTYŚCI FOTOGRAFII
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
17:30BITWA WARSZAWSKA - STULECIE WIKTORII
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
18:40AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
19:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE- reportaż
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10PORTRET PARAFII
HISTORIA PEWNEJ ZNAJOMOŚCI
WYWIAD Z CZŁOWIEKIEM
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MISTYKA CIAŁA
22:50KOMPLETA, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
23:20NIEDALEKO OD DOMU
00:00EWANGELIARZ
00:15PRYMAS TYSIĄCLECIA - DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONY?
01:15-02:00Dobre Słowo-święty Jan Paweł II
Dobre Słowo-Ojciec Święty Franciszek
Dobre Słowo- Czcigodny Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński
Dobre Słowo Pasterzy
04:30MUZYCZNE DARY

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close