Home / Ramówka

Ramówka

05.55 Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00 Wiadomości z życia Kościoła

06.15 Ewangeliarz

06.30 Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00 Wiadomości Radia Warszawa

07.09 Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich

08.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.05 Miejski serwis drogowy

09.30 Rozmowa Radia Warszawa

10.00 Wiadomości Radia Warszawa

10.15 Dobre Słowo – św. Jan Paweł II

10.30 Tu była Warszawa

11.00 Wiadomości Radia Warszawa

11.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

11.30 Wychowywać, ale jak?

11.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

12.00 Anioł Pański

12.02 Ewangeliarz

12.15 Dobre Słowo Pasterzy

12.20 Modlitwa ze Słuchaczami

12.30 Wiadomości z życia Kościoła

12.45 Źródła wiary

13.00 Wiadomości Radia Warszawa

13.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30 Kościół na fali

14.00 Wiadomości Radia Warszawa

14.15 Lektura Radia Warszawa

14.40 Dzienniczek św. Siostry Faustyny

14.50 Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00 Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30 Wiadomości z życia Kościoła

15.45 Ewangeliarz

16.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

16.15 Runda pytań

16.30 Miejski serwis drogowy

17.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

17.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.20 Piosenka na życzenie

18.00 Wiadomości Dnia

Miejski serwis drogowy

18.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25 Wychowywać, ale jak?

18.40 Aktualności Radia Watykańskiego

19.00 Wiadomości Radia Warszawa

19.10 Country club

20.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10 Przewodnik historyczny

20.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22 Ewangeliarz

21.30 Wiadomości z życia Kościoła

21.45 Czas Eliasza / Floriańska 3

22.35 Źródła wiary

22.50 Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00 Aktualności Radia Watykańskiego

23.15 Dobre Słowo Pasterzy

23.20 Rozmowa Radia Warszawa

00.00 Ewangeliarz

00.15 Złością czy miłością

01.15 Dobre Słowo – święty Jan Paweł II

Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński

Dobre Słowo Pasterzy

04.30 SONUS ORGANI, czyli spotkanie z muzyką organową

05.55 Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00 Wiadomości z życia Kościoła

06.15 Ewangeliarz

06.30 Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00 Wiadomości Radia Warszawa

07.09 Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich

08.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.05 Miejski serwis drogowy

09.30 Rozmowa Radia Warszawa

10.00 Wiadomości Radia Warszawa

10.15 Dobre Słowo – św. Jan Paweł II

10.30 Magazyn warszawski

11.00 Wiadomości Radia Warszawa

11.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

11.30 Wychowywać, ale jak?

11.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

12.00 Anioł Pański

12.02 Ewangeliarz

12.15 Dobre Słowo Pasterzy

12.20 Modlitwa ze Słuchaczami

12.30 Wiadomości z życia Kościoła

12.45 Źródła wiary

13.00 Wiadomości Radia Warszawa

13.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30 Kościół na fali

14.00 Wiadomości Radia Warszawa

14.15 Lektura Radia Warszawa

14.40 Dzienniczek św. Siostry Faustyny

14.50 Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00 Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30 Wiadomości z życia Kościoła

15.45 Ewangeliarz

16.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

16.15 Runda pytań

16.30 Miejski serwis drogowy

17.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

17.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.20 Piosenka na życzenie

18.00 Wiadomości Dnia

Miejski serwis drogowy

18.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25 Wychowywać, ale jak?

18.40 Aktualności Radia Watykańskiego

19.00 Wiadomości Radia Warszawa

19.10 Granie ciekawe niesłychanie

20.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10 Okiem kobiet / W ogrodzie Ewy

20.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22 Ewangeliarz

21.30 Wiadomości z życia Kościoła

21.45 Wywiad z człowiekiem

22.35 Źródła wiary

22.50 Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00 Aktualności Radia Watykańskiego

23.15 Dobre Słowo Pasterzy

23.20 Rozmowa Radia Warszawa

00.00 Ewangeliarz

00.15 Wybrani-posłani

01.15 Dobre Słowo – święty Jan Paweł II

Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński

Dobre Słowo Pasterzy

04.30 Lista przebojów Radia Warszawa

05.55 Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00 Wiadomości z życia Kościoła

06.15 Ewangeliarz

06.30 Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00 Wiadomości Radia Warszawa

07.09 Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich

08.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.05 Miejski serwis drogowy

09.30 Rozmowa Radia Warszawa

10.00 Wiadomości Radia Warszawa

10.15 Dobre Słowo – św. Jan Paweł II

10.30 Poradnik warszawski

(w I i V środę miesiąca) Zdrowie

(w II środę miesiaca) Męskie pasje

(w III środę miesiaca) Savoir-vivre

(w IV środę miesiąca) Prawo

11.00 Wiadomości Radia Warszawa

11.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

11.30 Wychowywać, ale jak?

11.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

12.00 Anioł Pański

12.02 Ewangeliarz

12.15 Dobre Słowo Pasterzy

12.20 Modlitwa ze Słuchaczami

12.30 Wiadomości z życia Kościoła

12.45 Źródła wiary

13.00 Wiadomości Radia Warszawa

13.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30 Kościół na fali

14.00 Wiadomości Radia Warszawa

14.15 Lektura Radia Warszawa

14.40 Dzienniczek św. Siostry Faustyny

14.50 Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00 Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30 Wiadomości z życia Kościoła

15.45 Ewangeliarz

16.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

16.15 Runda pytań

16.30 Miejski serwis drogowy

17.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

17.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.20 Piosenka na życzenie

18.00 Wiadomości Dnia

Miejski serwis drogowy

18.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25 Wychowywać, ale jak?

18.40 Aktualności Radia Watykańskiego

19.00 Wiadomości Radia Warszawa

19.10 Barwy muzyki

20.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10 Artyści wiary / Artyści fotografii

20.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22 Ewangeliarz

21.30 Wiadomości z życia Kościoła

21.45 Prymas Tysiąclecia – dlaczego błogosławiony?

22.35 Źródła wiary

22.50 Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00 Aktualności Radia Watykańskiego

23.15 Dobre Słowo Pasterzy

23.20 Rozmowa Radia Warszawa

00.00 Ewangeliarz

00.15 Dom spokojnej starości

01.15 Dobre Słowo – święty Jan Paweł II

Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński

Dobre Słowo Pasterzy

04.30 Country club

05.55 Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00 Wiadomości z życia Kościoła

06.15 Ewangeliarz

06.30 Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00 Wiadomości Radia Warszawa

07.09 Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich

08.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.05 Miejski serwis drogowy

09.30 Rozmowa Radia Warszawa

10.00 Wiadomości Radia Warszawa

10.15 Dobre Słowo – św. Jan Paweł II

10.30 Niedaleko od domu

11.00 Wiadomości Radia Warszawa

11.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

11.30 Wychowywać, ale jak?

11.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

12.00 Anioł Pański

12.02 Ewangeliarz

12.15 Dobre Słowo Pasterzy

12.20 Modlitwa ze Słuchaczami

12.30 Wiadomości z życia Kościoła

12.45 Źródła wiary

13.00 Wiadomości Radia Warszawa

13.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30 Kościół na fali

14.00 Wiadomości Radia Warszawa

14.15 Lektura Radia Warszawa

14.40 Dzienniczek św. Siostry Faustyny

14.50 Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00 Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30 Wiadomości z życia Kościoła

15.45 Ewangeliarz

16.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

16.15 Runda pytań

16.30 Miejski serwis drogowy

17.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

17.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.20 Piosenka na życzenie

18.00 Wiadomości Dnia

Miejski serwis drogowy

18.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25 Wychowywać, ale jak?

18.40 Aktualności Radia Watykańskiego

19.00 Wiadomości Radia Warszawa

19.10 Lista przebojów Radia Warszawa

20.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10 Dom spokojnej starości

20.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22 Ewangeliarz

21.30 Wiadomości z życia Kościoła

21.45 Wolna chata

22.35 Źródła wiary

22.50 Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00 Aktualności Radia Watykańskiego

23.15 Dobre Słowo Pasterzy

23.20 Rozmowa Radia Warszawa

00.00 Ewangeliarz

00.15 Wywiad z człowiekiem

01.15 Dobre Słowo – święty Jan Paweł II

Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński

Dobre Słowo Pasterzy

04.30 Barwy muzyki

05.55 Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00 Wiadomości z życia Kościoła

06.15 Ewangeliarz

06.30 Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00 Wiadomości Radia Warszawa

07.09 Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich

08.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.00 Wiadomości Radia Warszawa

09.05 Miejski serwis drogowy

09.20 Siedem dni na Mazowszu

09.30 Rozmowa Radia Warszawa

10.00 Wiadomości Radia Warszawa

10.15 Dobre Słowo – św. Jan Paweł II

10.30 Kulturalny weekend w Warszawie

11.00 Wiadomości Radia Warszawa

11.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

11.30 Wychowywać, ale jak?

11.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

12.00 Anioł Pański

12.02 Ewangeliarz

12.15 Dobre Słowo Pasterzy

12.20 Modlitwa ze Słuchaczami

12.30 Wiadomości z życia Kościoła

12.45 Źródła wiary

13.00 Wiadomości Radia Warszawa

13.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30 Kościół na fali

14.00 Wiadomości Radia Warszawa

14.15 Lektura Radia Warszawa

14.40 Dzienniczek św. Siostry Faustyny

14.50 Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00 Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30 Wiadomości z życia Kościoła

15.45 Ewangeliarz

16.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

16.15 Runda pytań

16.30 Miejski serwis drogowy

17.00 Wiadomości Radia Warszawa

Miejski serwis drogowy

17.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.20 Piosenka na życzenie

18.00 Wiadomości Dnia

Miejski serwis drogowy

18.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.25 Wychowywać, ale jak?

18.40 Aktualności Radia Watykańskiego

19.00 Wiadomości Radia Warszawa

19.10 SONUS ORGANI, czyli spotkanie z muzyką organową

20.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10 Złością czy miłością

20.50 Słowo na wieki. Słowo na dziś

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22 Ewangeliarz

21.30 Wiadomości z życia Kościoła

21.45 Mistyka ciała

22.35 Źródła wiary

22.50 Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00 Aktualności Radia Watykańskiego

23.15 Dobre Słowo Pasterzy

23.00 Rozmowa Radia Warszawa

00.00 Ewangeliarz

00.15 Czas Eliasza / Floriańska 3

01.15 Dobre Słowo – święty Jan Paweł II

Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński

Dobre Słowo Pasterzy

04.30 Granie ciekawe niesłychanie

05.55 Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00 Wiadomości z życia Kościoła

06.15 Ewangeliarz

06.30 Alfabet biblijny

07.00 Transmisja Mszy Św. z konkatedry Bożego Ciała na Kamionku p.w. Matki Bożej Zwycięskiej

07.45 Lektura na weekend

08.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

08.15 Dobre Słowo – św. Jan Paweł II

08.30 Prezentacja nowego numeru Tygodnika Idziemy

08.45 Anioł Stróż – audycja dla dzieci

09.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

09.15 Salon Dziennikarski

10.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.15 Poradnik warszawski

11.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

11.30 Kulturalny weekend w Warszawie

12.00 M12.02 odlitwa Anioł Pański

Ewangeliarz

12.15 Dobre Słowo Pasterzy

12.30 Wiadomości z życia Kościoła

12.40 Obudzić olbrzyma

13.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.20 Okiem kobiet / W ogrodzie Ewy

14.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.15 Lektura na weekend

14.40 Dzienniczek świętej Faustyny

14.50 Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00 Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30 Wiadomości z życia Kościoła

15.45 Ewangeliarz

16.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15 Dobre Słowo – św. Jan Paweł II

16.30 Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie

17.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.30 Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii

18.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.40 Aktualności Radia Watykańskiego

19.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.10 (w I, III i V sobotę miesiąca) Piękni czterdziestoletni

(w II i IV sobotę miesiąca) Media – dramat czy komedia

20.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10 Księga

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22 Ewangeliarz

21.30 Wiadomości z życia Kościoła

21.45 Muzyczne Dary – lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

22.50 Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00 Aktualności Radia Watykańskiego

23.15 Dobre Słowo Pasterzy

23.20 Tu była Warszawa

00.00 Ewangeliarz

00.15 Wolna chata

01.15 Dobre Słowo – święty Jan Paweł II &

Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński

Dobre Słowo Pasterzy

04.30 Magazyn bluesowy

05.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

05.55 Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00 Wiadomości z życia Kościoła

06.15 Ewangeliarz

06.30 Obudzić olbrzyma

07.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

07.15 Lektura na weekend

07.30 Transmisja mszy św. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

08.45 Anioł Stróż – audycja dla dzieci

09.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

09.10 Księga

10.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.15 Dobre słowo – św. Jan Paweł II

10.30 Z życia diecezji warszawskich – podsumowanie

11.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

11.20 Wybrani – posłani

11.50 Angelus

12.30 Wiadomości z życia Kościoła

12.40 Alfabet biblijny

13.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

13.30 Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii

14.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.15 Lektura na weekend

14.40 Dzienniczek świętej Faustyny

14.50 Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00 Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30 Wiadomości z życia Kościoła

15.45 Ewangeliarz

16.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15 Dobre słowo – św. Jan Paweł II

16.20 Muzyczna kartka z życzeniami

17.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15 Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.20 Artyści wiary

18.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15 Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18.40 Aktualności Radia Watykańskiego

19.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.30 Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie

20.00 Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10 Historia pewnej znajomości / Wywiad z człowiekiem / Portret parafii

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22 Ewangeliarz

21.30 Wiadomości z życia Kościoła

21.45 Mistyka ciała

22.50 Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00 Aktualności Radia Watykańskiego

23.15 Dobre Słowo Pasterzy

23.20 Niedaleko od domu

00.00 Ewangeliarz

00.15 Prymas Tysiąclecia-dlaczego błogosławiony?

01.15 Dobre Słowo – święty Jan Paweł II

Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński

Dobre Słowo Pasterzy

04.30 Muzyczne dary – lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close