Wzmocnij dobre fale. Wesprzyj Radio Warszawa 1% podatku w rozliczeniu za rok 2020

Home / Ramówka

Ramówka

05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - SERWIS INFORMACYJNY
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30TU BYŁA WARSZAWA Posłuchaj
11:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20PRZEWODNIK HISTORYCZNYPosłuchaj
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00COUNTRY CLUB
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45CZAS ELIASZA/FLORIAŃSKA 3
Posłuchaj | Posłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30MAGAZYN WARSZAWSKI
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20BOSKIE CV POSŁUCHAJ
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00GRANIE CIEKAWE NIESŁYCHANIE
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45WYWIAD Z CZŁOWIEKIEMPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09 - 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30RECEPTA NA ZDROWIE POSŁUCHAJ (WKRÓTCE)
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20W RAMACH SZTUKI
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00BARWY MUZYKI
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45PRYMAS TYSIĄCLECIA - DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONYPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:0 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30NIEDALEKO OD DOMU POSŁUCHAJ (WKRÓTCE)
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00: WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00: WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20DOM SPOKOJNEJ STAROŚCIPosłuchaj
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:10WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00LISTA PRZEBOJÓW RADIA WARSZAWA
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45WOLNA CHATAPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:207 DNI NA MAZOWSZU
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20ZŁOŚCIĄ CZY MIŁOŚCIĄPosłuchaj
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00POD DACHEM NIEBA
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45MISTYKA CIAŁAPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30ALFABET NASZEJ WIARY
07:00TRANSMISJA MSZY ŚW. Transmisja Mszy Św. z konkatedry Bożego Ciała na Kamionku p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
07:45PSALMY DAWIDOWE
08:15BIBLIA WEDŁUG KS. PIOTRA PAWLUKIEWICZA Posłuchaj
08:30PREZENTACJA NOWEGO NUMERU TYGODNIKA IDZIEMY
08:45ANIOŁ STRÓŻ audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:15SALON DZIENNIKARSKI Posłuchaj
10:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30TU DOBRA KULTURA POSŁUCHAJ
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:20BOSKIE CV POSŁUCHAJ
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:15BIBLIA WEDŁUG KS. PIOTRA PAWLUKIEWICZA Posłuchaj
16:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE (REPORTAŻ)
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:30SŁOWEM DOTYKAM ŚWIATA POSŁUCHAJ
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10KSIĘGA Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MUZYCZNE DARY
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30TU BYŁA WARSZAWAPosłuchaj
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30ALFABET NASZEJ WIARY
07:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
08:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
08:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
08:45Anioł Stróż - Audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:10KSIĘGA Posłuchaj
10:00TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30SŁOWEM DOTYKAM ŚWIATA POSŁUCHAJ
12:00ANIOŁ PAŃSKI / REGINA COELI Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM (TRANSMISJA)
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
13:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30TU DOBRA KULTURA POSŁUCHAJ
14:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:10WYWIAD Z CZŁOWIEKIEMPosłuchaj
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE (REPORTAŻ)
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10HISTORIA PEWNEJ ZNAJOMOŚCIPosłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MISTYKA CIAŁAPosłuchaj
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30NIEDALEKO OD DOMU
POSŁUCHAJ (WKRÓTCE)
+ Poniedziałek
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - SERWIS INFORMACYJNY
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30TU BYŁA WARSZAWA Posłuchaj
11:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20PRZEWODNIK HISTORYCZNYPosłuchaj
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00COUNTRY CLUB
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45CZAS ELIASZA/FLORIAŃSKA 3
Posłuchaj | Posłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
+ Wtorek
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30MAGAZYN WARSZAWSKI
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20BOSKIE CV POSŁUCHAJ
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00GRANIE CIEKAWE NIESŁYCHANIE
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45WYWIAD Z CZŁOWIEKIEMPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
+ Środa
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09 - 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30RECEPTA NA ZDROWIE POSŁUCHAJ (WKRÓTCE)
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20W RAMACH SZTUKI
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00BARWY MUZYKI
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45PRYMAS TYSIĄCLECIA - DLACZEGO BŁOGOSŁAWIONYPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
+ Czwartek
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:0 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30NIEDALEKO OD DOMU POSŁUCHAJ (WKRÓTCE)
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00: WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00: WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20DOM SPOKOJNEJ STAROŚCIPosłuchaj
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:10WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00LISTA PRZEBOJÓW RADIA WARSZAWA
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45WOLNA CHATAPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
+ Piątek
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
07:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
07:09- 09:00PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
08:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
08:09PORANEK SIÓDMA - DZIEWIĄTA
Poranek Rozgłośni Katolickich
Posłuchaj
09:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
09:207 DNI NA MAZOWSZU
09:30ROZMOWA Radia Warszawa
Posłuchaj
10:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
11:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
11:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
12:45KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
13:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30KOŚCIÓŁ NA FALI Posłuchaj
14:00WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
16:15 RUNDA PYTAŃPosłuchaj
17:00 WIADOMOŚCI RADIA WARSZAWA
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00WIADOMOŚCI DNIA
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:20ZŁOŚCIĄ CZY MIŁOŚCIĄPosłuchaj
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30WYCHOWYWAĆ, ALE JAK? Posłuchaj
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00POD DACHEM NIEBA
20:50SŁOWO NA WIEKI - SŁOWO NA DZIŚ Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:45MISTYKA CIAŁAPosłuchaj
22:35KATECHIZM NA WARSZTATPOSŁUCHAJ
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30ROZMOWA RADIA WARSZAWAPosłuchaj
+ Sobota
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30ALFABET NASZEJ WIARY
07:00TRANSMISJA MSZY ŚW. Transmisja Mszy Św. z konkatedry Bożego Ciała na Kamionku p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
07:45PSALMY DAWIDOWE
08:15BIBLIA WEDŁUG KS. PIOTRA PAWLUKIEWICZA Posłuchaj
08:30PREZENTACJA NOWEGO NUMERU TYGODNIKA IDZIEMY
08:45ANIOŁ STRÓŻ audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:15SALON DZIENNIKARSKI Posłuchaj
10:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
10:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
10:30TU DOBRA KULTURA POSŁUCHAJ
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30KULTURALNY WEEKEND W WARSZAWIE
12:00MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
12:02EWANGELIARZ Posłuchaj
12:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
12:20DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:20BOSKIE CV POSŁUCHAJ
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:15BIBLIA WEDŁUG KS. PIOTRA PAWLUKIEWICZA Posłuchaj
16:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE (REPORTAŻ)
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:30SŁOWEM DOTYKAM ŚWIATA POSŁUCHAJ
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:45LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10KSIĘGA Posłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MUZYCZNE DARY
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30TU BYŁA WARSZAWAPosłuchaj
+ Niedziela
05:55MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA
06:00WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
06:15EWANGELIARZ Posłuchaj
06:30ALFABET NASZEJ WIARY
07:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
08:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
08:15DOBRE SŁOWO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
08:45Anioł Stróż - Audycja dla dzieci
09:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
09:10KSIĘGA Posłuchaj
10:00TRANSMISJA MSZY ŚW. z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
11:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
11:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
11:30SŁOWEM DOTYKAM ŚWIATA POSŁUCHAJ
12:00ANIOŁ PAŃSKI / REGINA COELI Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM (TRANSMISJA)
12:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
13:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
13:15DOBRE SŁOWO CZCIGODNY SŁUGA BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
13:30TU DOBRA KULTURA POSŁUCHAJ
14:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
14:15LEKTURA RADIA WARSZAWA
14:40DZIENNICZEK ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
14:50INTENCJE DO KORONKI (od słuchaczy)
15:00TRANSMISJA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
15:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
15:45EWANGELIARZ Posłuchaj
16:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
16:10WYWIAD Z CZŁOWIEKIEMPosłuchaj
17:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
17:15DOBRE SŁOWO - PAPIEŻ FRANCISZEK
18:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
18:15DOBRE SŁOWO PASTERZY
18:30PRAWDZIWI LUDZIE, PRAWDZIWE HISTORIE (REPORTAŻ)
19:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
19:30LEKTURA RADIA WARSZAWA
20:00KALENDARIUM, POGODA, ZAPOWIEDZI PROGRAMOWE
20:10HISTORIA PEWNEJ ZNAJOMOŚCIPosłuchaj
21:00TRANSMISJA APELU JASNOGÓRSKIEGO Z KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
21:22EWANGELIARZ Posłuchaj
21:30WIADOMOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
21:45MISTYKA CIAŁAPosłuchaj
22:50MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
23:00AKTUALNOŚCI RADIA WATYKAŃSKIEGO
23:15DOBRE SŁOWO - CZCIGODNY SŁ. BOŻY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
23:30NIEDALEKO OD DOMU
POSŁUCHAJ (WKRÓTCE)

Wzmocnij dobre fale. Wesprzyj Radio Warszawa 1% podatku w rozliczeniu za rok 2020

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close