Home / Wiadomości  / Zmarł Kornel Morawiecki

Zmarł Kornel Morawiecki

Zmarł Kornel Morawiecki, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji, lider założonej w 2016 roku partii Wolni i Solidarni, kawaler Orderu Orła Białego. W czasach PRL był znanym działaczem opozycji antykomunistycznej, założycielem niepodległościowej organizacji Solidarność Walcząca. Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.

W 1968 roku Kornel Morawiecki uczestniczył w strajkach studenckich. Później drukował i kolportował ulotki potępiające władze komunistyczne za represje stosowane wobec protestujących. W sierpniu 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu i współorganizował regionalne struktury Solidarności. Jesienią 1981 został delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 ukrywał się. Wykorzystując zakonspirowaną strukturę, rozpoczął działalność poligraficzną i wydawał prasę. Już 14 grudnia od rana we Wrocławiu był kolportowany pierwszy numer drugoobiegowego pisma „Z dnia na dzień”. Kornel Morawiecki drukował też wydawnictwa Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność”.

W czerwcu 1982 roku założył we Wrocławiu Solidarność Walczącą, która była jedną z największych podziemnych organizacji PRL. Przyjęła bezkompromisową linię polityczną, za cel stawiając sobie całkowite odsunięcie od władzy komunistów oraz przywrócenie Polsce i innym krajom niepodległości. Solidarność Walcząca realizowała swoje cele nie tylko poprzez masowe demonstracje uliczne, ale też przez tworzenie konspiracyjnej struktury wydawniczej i działalność radiową. Od 1982 roku, początkowo tylko we Wrocławiu, emitowano audycje radia Solidarność Walcząca.

Szybki rozwój organizacji oraz powstawanie kolejnych oddziałów w największych polskich miastach spowodowały, że Służba Bezpieczeństwa uznała organizację za zagrożenie dla systemu. Ogólnokrajowemu rozpracowaniu Solidarności Walczącej nadano kryptonim „Ośmiornica”. Pomimo zaangażowania dużych sił i środków, bezpiece nie udało się sparaliżować formacji i do końca pozostała ona w niewielkim stopniu zinfiltrowana. Jesienią 1987 roku Kornel Morawiecki został aresztowany. Po kilku miesiącach w areszcie na Rakowieckiej w Warszawie, w kwietniu 1988, deportowano go z Polski bez prawa powrotu. Trzy miesiące później nielegalnie wrócił do kraju i ponownie stanął na czele Solidarności Walczącej. Ujawnił się dopiero w czerwcu 1990 roku.

W przełomowym roku 1989 był przeciwny porozumieniu zawartemu przy Okrągłym Stole. By wyrazić swój sprzeciw, w 1991 roku podczas telewizyjnej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, wywrócił przed kamerami telewizyjnymi okrągły stół. Także przez wszystkie kolejne lata tłumaczył, że – w jego opinii – Okragły Stół był propozycją na reformę systemu a nie na pokonanie komunizmu. To był powód, dla którego Solidarność Walcząca nie aprobowała tej drogi i nie weszła w układ okrągłostołowy. Przez lata ocena Kornela Morawieckiego w tej kwestii nie uległa zmianie.

W 1990 i 2015 roku Kornel Morawiecki chciał wystartować w wyborach prezydenckich, nie zebrał jednak wymaganych stu tysięcy podpisów. Udało mu się to w międzyczasie, przed wyborami w 2010 roku. W I turze zajął 10. – ostatnie – miejsce, otrzymując 0,13 procenta głosów. W drugiej turze ogłosił poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego.

W 2015 roku uzyskał mandat poselski, startując z listy partii Kukiz’15 i wkrótce został marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji. W kwietniu 2016 roku zrezygnował z członkostwa w klubie poselskim Kukiz’15 w związku z oddaniem za niego głosu przez posłankę Małgorzatę Zwiercan w głosowaniu nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Potem założył koło poselskie i zarejestrował partię Wolni i Solidarni.
W 2018 roku Kornel Morawiecki został powołany na przewodniczącego Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kornel Morawiecki urodził się 3 maja 1941 roku w Warszawie. Z wykształcenia fizyk teoretyk, w 1970 roku uzyskał stopień doktora nauk po napisaniu pracy poświęconej kwantowej teorii pola. Najpierw pracował na Uniwersytecie Wrocławskim – w Instytucie Fizyki Teoretycznej oraz Instytucie Matematyki – później, w latach 1973 – 2009, na Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Uczestniczył w fali strajków studenckich 1968 roku, wydawał ulotki przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji a następnie przeciwko stłumieniu przez władze protestów robotniczych na Wybrzeżu w 1970 roku. Przez 10 lat (1979 -1989) był redaktorem naczelnym i wydawcą podziemnego miesięcznika „Biuletyn Dolnośląski”. Podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w czerwcu 1979 roku, witał papieża w Warszawie, Częstochowie i Krakowie z biało-czerwonym transparentem z napisem „Wiara i Niepodległość”.

W czasie I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność był jednym z inicjatorów przyjęcia przez delegatów „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. W odezwie wzywano związkowców krajów bloku radzieckiego do wspólnej walki o prawo do swobody zrzeszania się.

Za działalność na rzecz niepodległości Polski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku odmówił przyjęcia Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, uznając, że reprezentowanej przez niego Solidarności Walczącej należy się najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. W 2019 premier Węgier Viktor Orbán przyznał mu Krzyż Komandorski Orderu Zasługi.

27 września został uhonorowany Orderem Orła Białego. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu znamienitych zasług Kornela Morawieckiego na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej – podano w uzasadnieniu.

Wczoraj Kornel Morawiecki został laureatem wyróżnienia „Drzwi do Wolności”. Nagrodę przyznano podczas gali zamknięcia XI Festiwalu Filmowego „Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci” w Gdyni. Wyróżnienie przyznawane jest za odwagę oraz poświęcenie bohaterom wspierającym działaczy i liderów podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego, jak również osobom, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności.

IAR

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close