Home / Wiadomości  / Wzrosną świadczenia wypłacane przez ZUS

Wzrosną świadczenia wypłacane przez ZUS

fot.canva

Od 1 marca wzrosną dodatki do rent i emerytur. Podwyżką są objęte również inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najbardziej popularny dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił ponad 330 zł.

 

Nie tylko świadczenia emerytalno-rentowe są co roku waloryzowane. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez ZUS – informuje rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.

 

– Od 1 marca 2024 wzrosną o wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. Najczęściej wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z kwoty 294,39 zł do kwoty 330,07 zł – mówi rzecznik.

 

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus.

 

– Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – dodaje rzecznik.

 

Kwoty innych dodatków i świadczeń pieniężnych od 1 marca 2024 roku wyniosą:

 

Dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł.
Dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł.
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł.
Dodatek kombatancki – 330,07 zł.
Dodatek kompensacyjny – 49,51 zł.
Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł
Ryczałt energetyczny – 299,82 zł.

 

 

Krzysztof Jędrasik

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close