Home / Wiadomości  / Wybieramy prezydenta. Lokale wyborcze rozpoczęły pracę o 7.00

Wybieramy prezydenta. Lokale wyborcze rozpoczęły pracę o 7.00

Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij!

W całej Polsce odbywają się wybory prezydenckie, pierwsze w historii przeprowadzane w trybie hybrydowym.

 

Wyborcy, którzy wcześniej zgłosili taką chęć, mogą oddać głos korespondencyjnie. Lokale wyborcze dla pozostałych będą otwarte do 21.00. Należy w nich przestrzegać zaleceń ministra zdrowia dotyczących ochrony przed koronawirusem. Obowiązuje zachowanie odstępu od innych głosujących i zakrycie ust i nosa.

 

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania należy postawić znak „x” przy nazwisku wybranego kandydata. Znak „x” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Informacje, jak oddać ważny głos, znajdują się na dole karty do głosowania.

 

W tegorocznych wyborach o najwyższy urząd w państwie ubiega się 11 kandydatów. Są to (w kolejności alfabetycznej):

 

– Robert Biedroń
– Krzysztof Bosak
– Andrzej Duda
– Szymon Hołownia
– Marek Jakubiak
– Włodzimierz Kosiniak-Kamysz
– Mirosław Piotrowski
– Paweł Tanajno
– Rafał Trzaskowski
– Waldemar Witkowski
– Stanisław Żółtek

 

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50-procentowego poparcia, 12 lipca odbędzie się druga tura głosowania. Prezydentem Rzeczpospolitej zostanie wówczas ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

 

Zgodnie z Konstytucją Prezydent RP jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

 

Prezydent obejmuje urząd po złożeniu przed Zgromadzeniem Narodowym następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Jako reprezentant Rzeczypospolitej Prezydent uosabia państwo na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontaktach z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi, jak Wspólnoty Europejskie, NATO czy ONZ. To właśnie Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Konstytucja stanowi, że Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych RP. W czasie pokoju sprawuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Organem doradczym Prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Warunkiem wejścia w życie każdej ustawy w Polsce jest podpisanie jej przez Prezydenta. Jeśli ma on wątpliwości co do słuszności przyjętych w ustawie rozwiązań lub jej zgodności z Konstytucją, może ustawę zawetować i ponownie przesłać Sejmowi lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. W myśl Konstytucji prezydent desygnuje Premiera, którym zwyczajowo jest osoba wskazana przez większość parlamentarną. Desygnowany Premier proponuje Prezydentowi skład Rady Ministrów. Prezydent nadaje też ordery i odznaczenia, w tym najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. Prezydent nadaje stopnie profesorskie i nominacje sędziowskie. Na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz wojskowych.

 

IAR

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close