Adwent z Radiem Warszawa

Home / Ciekawostki i rozmaitości  / Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

fot. Diego Velazquez

Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. W tym dniu cały Kościół odnawia poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było 31 maja.

 

– Tytuł „Królowa” podkreśla stan Maryi. To Ona zasiada po prawicy swojego Syna. Maryja ma uczestnictwo w dziele odkupienia. Maryja nosiła Jezusa Chrystusa pod sercem – urodziła Go, wychowała i oddała ludowi. Dlatego jest Matką i Królową nieba i ziemi – mówi o. Ireneusz Klimczyk.

 

W wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego wspomnienie przesunięto na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 22 sierpnia. To wydarzenie wspominamy także w piątej tajemnicy chwalebnej różańca, a we wspomnienie dokonujemy aktu ponowienia poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

– W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża. Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”, a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”. Apokalipsa zawiera taką relację: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Tą Niewiastą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja – podkreśla o. Ireneusz.

 

Drugim źródłem potwierdzającym królowanie Maryi jest świadectwo Świętego Efrema – podaje.

 

– Tak pisze o Maryi: „Dziewico czcigodna, Królowo i Pani”, „po Trójcy jest Panią wszystkich”, „jest Panią wszystkich śmiertelnych”. Samego siebie nazywa „sługą Maryi”.

 

– Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, która od lat najdawniejszych przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w którym przedstawiano tylko cesarzy. Od X wieku powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Natomiast od XIV wieku ulubionym tematem artystów staje się scena koronacji Maryi przez Pana Jezusa i Boga Ojca.

 

Ponadto tytuł Królowej został podkreślony w dokumentach Soboru Watykańskiego II – szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium:

 

Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).

 

Jakub Panak

Adwent z Radiem Warszawa

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close