Home / Wiadomości  / Seria „Sztuka dialogu”

Seria „Sztuka dialogu”

fot. Salve NET/YouTube

Manipulacja językowa – jak rozpoznać i przeciwdziałać?

 

fot. Salve NET

 

Manipulacja językowa jest obecna w naszym życiu codziennym, zarówno w mediach, polityce, jak i w relacjach interpersonalnych. Rozmowa na temat manipulacji językowej odbyła się niedawno w programie prowadzonym na kanale Salve NET przez Piotra Otrębskiego, gdzie gościem był dr Bartosz Łukaszewski, socjolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Collegium Humanum.

 

W trakcie rozmowy poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących manipulacji językowej. Dr Łukaszewski zauważył, że manipulacja językowa może przybierać różne formy, od manipulacji narracyjnych i dyskursywnych po socjomanipulację i psychomanipulację. Podkreślił również, że manipulacja językowa często wykorzystuje emocjonalny bagaż, aby wpłynąć na nasze postrzeganie rzeczywistości.

 

W kontekście manipulacji językowej, ważne jest zrozumienie, że manipulacja polega na przedstawianiu fałszu jako prawdy i prawdy jako fałszu. Piotr Otrębski zwrócił uwagę na istotę półprawd, które stanowią mieszankę faktów, mitów i fikcji, co czyni fałsz trudniej identyfikowalnym.

 

Dr Łukaszewski podkreślił również, że kluczowym elementem przeciwdziałania manipulacji językowej jest krytyczne myślenie i analiza dyskursu. Wskazał na konieczność krytycznego odczytywania przekazów oraz nieufanie we wszystkie wypowiedzi i informacje, które docierają do nas.

 

W kontekście manipulacji językowej, ważne jest również zrozumienie, że manipulacja może mieć różne cele, takie jak pozyskanie uwagi, pieniędzy, względów czy poparcia. Manipulacja często jest związana z dążeniem do władzy i wpływu na innych.

 

W rozmowie poruszono również kwestię manipulacji w mediach i polityce, gdzie często stosuje się strategie manipulacyjne, wykorzystujące emocjonalny aspekt przekazu. Dr Łukaszewski podkreślił konieczność krytycznego podejścia do interpretacji medialnych oraz analizy manipulacji w kontekście grupowym.

 

Podsumowując, rozmowa na temat manipulacji językowej przyniosła wiele istotnych wniosków dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacji. Kluczowym elementem jest krytyczne myślenie, analiza dyskursu oraz nieufanie we wszystkie przekazy. Manipulacja językowa jest obecna w naszym życiu i zrozumienie jej mechanizmów jest kluczowe dla naszej świadomości.

 

Pamiętajmy, że krytyczne myślenie i analiza dyskursu są naszymi narzędziami w walce z manipulacją językową.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sztuka komunikacji w sytuacjach kryzysowych

 

fot. Salve NET

 

W dzisiejszych czasach media odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu informacji o trudnych i przykrych wydarzeniach. Prof. Monika Przybysz, medioznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podkreśla, że szybkość przekazu jest wartością, ale jednocześnie bardzo łatwo jest popełnić błędy. Reklamodawcy kierują się zasadą, że ten, kto jest pierwszy, wygrywa, co sprawia, że media często uciekają się do chwytów tabloidowych, aby przyciągnąć uwagę odbiorców.

 

Prof. Przybysz zaznacza, że rzetelność i adekwatność informacji są kluczowe, zwłaszcza w kontekście przekazywania trudnych wiadomości. W dobie nadmiaru negatywnych informacji, ważne jest podawanie treści zgodnych z prawdą, a nie tylko tych, które wywołają duże emocje. Wymogi podstawowe, takie jak kryteria informacyjne i rzetelność, powinny być spełnione zarówno przez media, jak i przez inne instytucje, które przekazują informacje.

 

W kontekście sytuacji kryzysowych, Prof. Przybysz zwraca uwagę na ważność komunikacji w innych obszarach, takich jak sfera medyczna. Podkreśla, że lekarze powinni przekazywać trudne informacje pacjentom z empatią i uczciwością, aby umożliwić im przygotowanie się do tego, co ich czeka. Prawda i empatia są kluczowe w tego typu sytuacjach.

 

Prof. Monika Przybysz podkreśla również znaczenie zadośćuczynienia w sytuacjach kryzysowych. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne, powinny skupić się na podaniu możliwości zaradzenia sytuacji oraz zadośćuczynienia za zaistniałe trudności.

 

Wnioskiem z rozmowy jest fakt, że w komunikacji kryzysowej kluczowe są czynniki takie jak szybkość, prawda, empatia oraz zadośćuczynienie. Dobra informacja kryzysowa powinna zawierać wszystkie niezbędne detale i szczegóły, a także propozycje działań, które mogą pomóc oswoić się z zaistniałą sytuacją.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jak wychowywać dzieci? Porady od pedagoga i nauczyciela

 

fot. Salve NET

 

W dzisiejszych czasach wychowanie dzieci staje się coraz większym wyzwaniem. Jak radzić sobie z małymi i dużymi buntownikami? Jakie są uniwersalne sposoby na okiełznanie trudnego zachowania? Odpowiedzi na te pytania udzieliła Joanna Białobrzeska, pedagog i nauczyciel, podczas swojej rozmowy z Piotrem Otrębskim.

 

Jednym z kluczowych przesłań, jakie przekazała Joanna, jest trzymanie się pięknego powiedzenia Korczaka, że dziecko jest jutrem. Jest to ważne, ponieważ pozwala spojrzeć na dziecko nie tylko jako na małego człowieka, ale również jako na przyszłego dorosłego. Widzenie dziecka w dłuższej perspektywie czasowej może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji w procesie wychowywania.

 

Joanna podkreśliła również, że nie ma uniwersalnej metody wychowywania dzieci. Każde dziecko jest inne, ma swoją osobowość i rozwija się w różnym środowisku. Dlatego ważne jest, aby trzymać się drogowskazów, a jednocześnie dostosować je do własnego dziecka. Brak konsekwencji, brak wymagań i nadmiar miłości mogą prowadzić do trudnych sytuacji w wychowaniu dzieci.

 

Rozmowa dotyczyła także trudów dojrzewania i sposobów radzenia sobie z niektórymi zachowaniami dzieci. Ważne jest zachowanie cierpliwości i zrozumienia dla przeżywanych emocji przez dzieci w trudnych sytuacjach.

 

Podsumowując, wychowywanie dzieci jest wyzwaniem, które wymaga zaangażowania, cierpliwości i zrozumienia. Każde dziecko jest inne, dlatego warto szukać indywidualnych rozwiązań i trzymać się przekazu, że dziecko jest jutrem.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak radzić sobie z prowokacjami w życiu codziennym?

 

fot. Salve NET

 

Prowadzimy codzienne walki, które nie zawsze są zewnętrznymi wydarzeniami czy zadaniami, ale czasem również z samymi sobą i swoimi emocjami. Prowokacje, czyli działania mające na celu wzbudzenie silnych emocji u innych, są częstym elementem życia, z którym warto nauczyć się radzić.

 

W rozmowie z Anną Niziołek, psychologiem i psychoterapeutą, omawiamy strategie radzenia sobie z prowokacjami, zarówno w relacjach osobistych, jak i w życiu publicznym.

 

Zaczynamy od zrozumienia, że prowokacje mogą uruchamiać naszą inteligencję emocjonalną, czyli umiejętność wchodzenia w płaty czołowe mózgu, które pozwalają nam na refleksję i kontrolę nad naszymi reakcjami. Według Niziołek, ważne jest zrozumienie, że reakcje na prowokacje są naturalne, ponieważ dotykają naszych wartości i uczuć, ale równie ważne jest umiejętne zarządzanie tymi reakcjami.

 

W przypadku bliskich relacji, prowokacje mogą być szczególnie trudne, ponieważ dotykają naszych uczuć bezpieczeństwa i akceptacji. Anna Niziołek podkreśla, że ważne jest, aby nie reagować na prowokacje z perspektywy odbicia czy ataku, ale mieć odwagę wyrazić swoje emocje i potrzeby w odpowiedzi na prowokację.

 

Kluczowe jest również rozumienie, że osoba prowokująca również ma swoją pracę do wykonania, jeśli chce utrzymać zdrowe relacje. Jej zachowania mogą prowadzić do izolacji, jeśli nie zrozumie konsekwencji swoich działań.

 

Wszystkie te strategie mają na celu wspieranie naszej inteligencji emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak prowokacje. Praca nad sobą i umiejętność zarządzania reakcjami emocjonalnymi może przynieść korzyści zarówno w życiu prywatnym, jak i w sferze publicznej.

 

Zachęcamy do refleksji na temat własnych doświadczeń z prowokacjami oraz do poszukiwania strategii, które pomogą radzić sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Negocjacje czy rozmowa? Odkryj różnice i przykłady z życia codziennego

 

fot. Salve NET

 

Czy negocjacje to tylko sprawy międzynarodowe, polityczne czy biznesowe? Czy można je odnaleźć w naszym codziennym życiu? Oto kilka ciekawych spostrzeżeń wywiadu z Elżbietą Stawińską, pedagogiem i psychoedukatorem, które mogą nas zaskoczyć i zainspirować do refleksji.

 

W rozmowie z Piotrem Otrębskim, Elżbieta Stawińska podkreśla, że negocjacje nabierają zupełnie innego charakteru, gdy dążymy do zrozumienia i wspólnego porozumienia, zamiast udowadniania kto ma rację. Zauważa, że w negocjacjach między organizacjami, często używane są metody manipulacyjne, gdzie prawda nie jest najważniejsza, a argumenty siły odgrywają istotną rolę.

 

Negocjacje mogłyby być bardziej efektywne, gdyby strony skupiły się na poszukiwaniu wspólnych wartości i porozumienia, zamiast egoistycznego dążenia do realizacji własnych celów. Elżbieta Stawińska podkreśla, że najważniejszą osobą w takiej komunikacji jest każdy z nas sam, a kontakt ze sobą i zrozumienie własnych potrzeb jest kluczowe w procesie porozumienia.

 

Przykładem prozaicznej sytuacji, która może być poddana negocjacjom, jest prośba o wyniesienie śmieci. Rozmówczyni Piotra Otrębskiego analizuje to jako potrzebę współpracy i wspólnoty, gdzie istotne jest zrozumienie, że chodzi o dobro wszystkich, a nie tylko jednostki.

 

Okazuje się, że negocjacje to nie walka przeciwko sobie, lecz wspólne dążenie do osiągnięcia satysfakcjonującego celu dla obu stron, podobnie jak w sytuacji, gdy gramy do jednej bramki.

 

To tylko kilka przykładów, jak negocjacje mogą znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu codziennym. Może warto zastanowić się, czy nie warto podchodzić do rozmów z bliskimi czy sąsiadami w duchu współpracy i poszukiwania wspólnego porozumienia, zamiast uparcie dążyć do realizacji własnych celów?

 

Zapraszamy do refleksji nad tymi kwestiami i do dzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Riposta – sztuka szybkiego myślenia i trafnej odpowiedzi

 

fot. Salve NET

 

Riposta, czyli błyskotliwa odpowiedź na zaczepkę, staje się coraz bardziej popularna w mediach, zwłaszcza w radiu i telewizji. Jarosław Wydra, doświadczony radiowiec i dziennikarz Radia Warszawa, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat tej sztuki i jej roli w codziennym życiu.

 

W trakcie wywiadu z Piotrem Otrębskim, red. Wydra podkreślił, że cięta riposta wymaga spontaniczności i szybkiego myślenia. Jednakże, zaznaczył również, że istnieje granica, której nie powinniśmy przekraczać, aby uniknąć sprawiania komuś przykrości. Podkreślił, że w przypadku mediów, umiejętność ripostowania może być użyteczna, ale nie zawsze jest konieczna do prowadzenia interesującej rozmowy.

 

Jarosław Wydra podzielił się również swoimi refleksjami na temat różnic między ripostą w radiu a telewizji, zaznaczając, że reakcje twarzy mogą mieć duże znaczenie w przypadku telewizji. Wskazał również, że riposta może być cennym elementem w życiu towarzyskim, pod warunkiem, że nie sprawia przykrości.

 

W trakcie rozmowy, również poruszono temat znanych postaci, które potrafią błyskotliwie reagować na różne sytuacje, takie jak kabareciarze czy standuperzy.

 

Artykuł ten może stać się ciekawym źródłem inspiracji dla osób zainteresowanych sztuką ripostowania oraz dla tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć złożoność tego zjawiska.

 

Artykuł ten wnosi światło na temat sztuki ripostowania i jej różnych aspektów, zarówno w mediach, jak i w życiu codziennym.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Asertywność – umiejętność konstruktywnego wyrażania siebie

 

fot. Salve NET

 

Asertywność jest umiejętnością, która odgrywa kluczową rolę w relacjach międzyludzkich, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jest to sztuka wyrażania swoich poglądów, potrzeb i granic w sposób klarowny i konstruktywny, jednocześnie szanując perspektywę drugiej osoby. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest asertywność i jakie korzyści może przynieść zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

 

Czym nie jest asertywność?

 

Asertywność nie polega na prostym odmawianiu czy mówieniu „nie” bez uzasadnienia. To nie jest sztywna postawa, która zamyka dialog i neguje perspektywę drugiej osoby. Asertywność polega raczej na umiejętności wyrażania swoich poglądów w sposób konstruktywny, szanujący zarówno siebie, jak i innych.

 

Pozytywne aspekty asertywności

 

Asertywność to nie tylko umiejętność wyrażania swoich poglądów, ale również umiejętność stawiania granic, zarówno wobec siebie, jak i wobec innych osób. To świadomość własnych potrzeb i umiejętność wyrażania ich w sposób klarowny i szanujący. Asertywność pozwala również na konstruktywne negocjacje oraz budowanie zdrowych relacji międzyludzkich.

 

Asertywność w pracy

 

W miejscu pracy asertywność odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdrowych relacji między pracownikami oraz w relacjach z przełożonymi. Umiejętność wyrażania swoich potrzeb i poglądów w sposób konstruktywny pozwala na efektywną komunikację oraz rozwiązywanie konfliktów. Asertywność również pomaga w radzeniu sobie z sytuacjami, w których konieczne jest wyrażanie odmownych stanowisk, zachowując jednocześnie szacunek dla drugiej strony.

 

Asertywność a zmiany pokoleniowe

 

Zmiany pokoleniowe mają wpływ na sposób wyrażania asertywności w miejscu pracy. Młodsze pokolenia często wykazują większą świadomość swoich potrzeb i oczekiwań, co wynika między innymi z dostępności różnych środków przekazu oraz większej wrażliwości na work-life balance. Jednocześnie, młodsze pokolenia mogą być bardziej wrażliwe na krytykę i odrzucenie, co może wymagać dodatkowej pracy nad budowaniem odporności psychicznej.

 

Podsumowanie

 

Asertywność to umiejętność konstruktywnego wyrażania siebie, stawiania granic oraz szanowania perspektywy innych osób. W miejscu pracy asertywność odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich oraz efektywnej komunikacji. Dlatego warto rozwijać tę umiejętność, aby budować pozytywne relacje zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

 

O asertywności rozmawiał na kanale Salve NET w serwisie społecznościowym YouTube Piotr Otrębski, dziennikarz z Kamilem Rodzikiem, urzędnikiem, psychologiem, specjalistą do spraw komunikacji.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Etykieta w życiu codziennym: jak dostosować się do różnych sytuacji

 

fot. Salve NET

 

Etykieta to sztuka zachowania się odpowiednio w różnych sytuacjach, zarówno towarzyskich, jak i biznesowych. Choć może się wydawać, że zasady etykiety są przestarzałe, to w rzeczywistości są one nadal istotne w naszym społeczeństwie. Dobre maniery pozwalają na budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz przyczyniają się do sukcesu w życiu zawodowym.

 

W dzisiejszych czasach, kiedy zetkniemy się z różnorodnością kulturową, warto poznać zasady obowiązujące w innych krajach, zwłaszcza jeśli planujemy podróżować. Wizyta w obcej świątyni czy miejscu kultu wymaga odpowiedniego szacunku, nawet jeśli nie wyznajemy danej religii. To samo dotyczy sytuacji biznesowych, gdzie należy dostosować się do zasad obowiązujących w danym kraju.

 

Warto także pamiętać o etykiecie w życiu codziennym, takich jak zachowanie się w miejscach publicznych czy podczas jedzenia. Odpowiednie zachowanie jest istotne zarówno dla nas, jak i dla innych osób, z którymi się stykamy.

 

Niezależnie od tego, czy jesteśmy w miejscu pracy, w domu czy w podróży, zasady etykiety są ważne i warto je znać. Dzięki nim możemy uniknąć nieporozumień i konfliktów, a nasze relacje z innymi ludźmi będą oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

 

Dlatego też warto poświęcić trochę czasu na poznanie zasad etykiety, aby lepiej radzić sobie w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pamiętajmy, że dobre maniery są ważne nie tylko dla nas samych, ale także dla naszego otoczenia. Przestrzeganie zasad etykiety może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku oraz sukcesu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.”

 

Gościem Piotra Otrębskiego była Aleksandra Pakuła, ekspert do spraw etykiety, trenerka.

 

Seria „Sztuka dialogu” jest dostępna na kanale YouTube Salve NET i została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Red. Salve NET

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close