Radiowa Kapsuła Czasu. Daj się wpisać w historię.

Home / Wiadomości  / Rząd przyjął przepisy poprawiające bezpieczeństwo na drogach

Rząd przyjął przepisy poprawiające bezpieczeństwo na drogach

fot. pxhere.com

Rząd przyjął w trybie obiegowym projekt przepisów, których zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Ministerstwo infrastruktury przedstawiło szczegóły.

 

Projekt zakłada między innymi wyższe grzywny za przewinienia drogowe, w tym za jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Resort chce też chronić pieszych i nagradzać za bezpieczną jazdę, co ma się przełożyć na niższe składki ubezpieczeniowe.

 

Szereg czynników wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – mówi kierownik szkoleń i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, Rafał Grodzicki.

 

Podstawą do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach jest edukacja najmłodszych. Należy również egzekwować przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i prowadzić kampanie społeczne uświadamiające obywateli.

 

Co roku około 3 tysięcy osób ginie w wypadkach drogowych. Ekspert ma nadzieję, że zapowiedziane zmiany wpłynął pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszą tę liczbę.

 

Wiele zapowiedzi jest dobrych – dodaje.

 

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono ponad 23 500 wypadków drogowych na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których zginęło prawie 2 500 osób, a niemal 25 500 zostało rannych, w tym ponad 8 000 ciężko. Prawie 90 procent z nich wydarzyło się z winy kierujących.

 

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do 5 tysięcy złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tysięcy. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 procent.

 

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż półtora tysiąca złotych w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni. Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu.

 

Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

 

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

 

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego, na przykład wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wyniesie nie mniej niż tysiąc pięćset złotych. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tysiące złotych.

 

W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż tysiąc złotych.

 

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 kilometrów na godzinę będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości tysiąc pięćset złotych niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tysiące złotych.

 

Zachętą do bezpiecznej jazdy mają być niższe składki ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie.

 

Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

 

Zmiany wejdą w życie 1 grudnia tego roku.

 

Jakub Panak, IAR

Radiowa Kapsuła Czasu. Daj się wpisać w historię.

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close