Home / Patronaty  / Qulturalne bierzmowanie. Artyści, wspólnoty, duchowni- młodym.

Qulturalne bierzmowanie. Artyści, wspólnoty, duchowni- młodym.

Qulturalne Bierzmowanie to  artyści, wspólnoty, duchowni- młodym, czyli nowa inicjatywa ewangelizacyjna. Akcja skierowana do młodzieży przygotowującej się do bierzmowania zyskuje poparcie biskupów i zainteresowanie muzyków chrześcijańskich.

 

Jak pisze w skierowanym do organizatorów liście Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski Ta nowatorska forma spotkań wpisuje się w dzieło Nowej Ewangelizacji dając młodemu pokoleniu możliwość spotkania ze słowem Bożym w różnych przestrzeniach codziennego życia.Swojego pasterskiego błogosławieństwa inicjatywie przekazali także Ksiądz Biskup Romuald Kamiński oraz Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Po wycofaniu obostrzeń dotyczących wydarzeń w domach kultury, 27  maja 2021 w dekanacie laseckim w archidiecezji warszawskiejodbyło się pierwsze w tym roku wydarzenie młodzieży pod hasłem Qulturalne Bierzmowanie. /link do relacji poniżej/

 

Idea QB,zainicjowana w marcu 2020 z inicjatywy grupy muzyków chrześcijańskich,zasadza się na współpracy muzyków chrześcijańskich z lokalnymi duszpasterzami i wspólnotami przy organizacji spotkań dla młodych w lokalnych domach kultury. Pomysł ten jest odpowiedzią na sytuację w jakiej znajduje się dzisiejsza młodzież, otoczona ogromem propozycji, wykluczających się informacji o życiu i świecie, często wyalienowanai zagubiona, a w głębi duszy szukająca prawdy i pokoju. Spotkania organizowane w poszczególnych dekanatach mają pokazać młodym ludziom świadectwo życia z Bogiem, uświadomić że tylko On jest odpowiedzią na najważniejsze pytania i wskazać, że wspólnoty które działają na ich terenie są szansą dalszej formacji po przyjęciu bierzmowania.

 

Pomysłodawcy akcji kładą nacisk na jakość, jednoznaczny ewangeliczny przekaz koncertu, świadectwa muzyków, a także prezentację i osobiste zaproszenie do lokalnych wspólnot.

„Jako rodzice, nauczyciele i katecheci mamy świadomość, że dzisiejsze dzieciaki funkcjonują przez pryzmat multimediów, słuchają dużo muzyki, dlatego aby wywrzeć na nich wrażenie potrzebujemy formy dopasowanej do młodego odbiorcy -mówi,Emil Niedziński z zespołu dlaTego,wyjaśniając w jaki sposób współpraca z domem kultury jest w stanie zagwarantować skuteczny odbiór przekazywanych treści dzięki zapleczu technicznemu jakim nie dysponują parafie. Zachętą do szukania takich niestandardowych rozwiązań dla Emila stała się także Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła „, w której czytamy, że „odnowa ewangelizacji wymaga nowej uwagi i różnorodnych propozycji duszpasterskich, aby Słowo Boże i życie sakramentalne mogły dotrzeć do każdego w sposób odpowiadający jego sytuacji życiowej.”

 

Dzięki współpracy z Fundacją Chrześcijańskie Granie z Warszawy, do inicjatywy włączają się artyści  z całej Polski, w tym min. Magda Anioł, Sąsiedzi+, Regau, dlaTego, Soudarion, BeU, Jedno, Porozumienie, Moja Rodzina, Zespół w Składzie, Fragua, Rock and Fire. Podczas comiesięcznych spotkań online tworzy się swoista ogólnopolska grupa robocza składająca się z wspierających inicjatywę zespołów, katechetów i kapłanów. Spotkania te są bezprecedensową okazją do współpracy i dzielenia doświadczeniami, a także umocnieniem do działania, bo pozwalają ichuczestnikom wierzyć, że to co robią ma dobry kierunek i może pomóc otworzyć młode serca na miłość Boga.

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close