Home / Z Warszawy i regionu  / Przyjęcie dokumentu oceniającego zasoby pomocy społ. Mazowsza za rok 2019

Przyjęcie dokumentu oceniającego zasoby pomocy społ. Mazowsza za rok 2019

Udostępnij!

Radni Mazowsza przyjęli dokument oceniający zasoby pomocy społecznej województwa za rok 2019. Materiał ułatwia gminom i powiatom przygotowanie dalszego działania w oparciu o aktualną sytuację społeczną i demograficzną.

 

Zebrane dane wykorzystywane są przy opracowywaniu Strategii Polityki Społecznej, a także w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak i programów pomocowych przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. To także źródło danych do przygotowania projektów unijnych w ramach przyszłego regionalnego programu operacyjnego – mówi Mariusz Budziszewski z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Przygotowany dokument składa się z trzech głównych części.

 

Pierwszy dział dotyczy demografii, drugi pomocy społecznej. Tutaj bierzemy pod uwagę liczbę i stan Domów Pomocy Społecznej w województwie. Natomiast trzecia część tego dokumentu mówi o rodzinie i pieczy zastępczej. Jest to bardzo ważny element, gdyż w woj. mazowieckim jest najwięcej dzieci, które potrzebują takiego wsparcia i otrzymują je w rodzinach zastępczych – mówi p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Aleksander Kornatowski.

 

W 2019 roku województwo mazowieckie liczyło 5,42 mln mieszkańców.

 

Z analiz wynika, że region z roku na rok się zaludnia. To wynik zarówno ruchu migracyjnego, jak i ruchu naturalnego. Mimo, że w ostatnich 10 latach był dodatni przyrost naturalny, to w ubiegłym roku osiągnął on znacznie niższy poziom niż wcześniej.

 

Mariusz Budziszewski:

 

Aleksander Kornatowski:

 

Krzysztof Jędrasik

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close