Adwent z Radiem Warszawa

Home / Z Warszawy i regionu  / Przedsiębiorco, możesz zapłacić niższy podatek!

Przedsiębiorco, możesz zapłacić niższy podatek!

odpisy podatkowe a darowizny

Przekazywanie środków na działalność użyteczną społecznie (w tym na rzecz kultu religijnego) nie tylko buduje wizerunek firmy i daje satysfakcję ze wspierania cennych inicjatyw. To także wymierna korzyść podatkowa. Ofiarowane kwoty można bowiem, pod pewnymi warunkami, odliczyć od dochodu i dzięki temu zapłacić niższy podatek do urzędu skarbowego.

Kto może skorzystać z odliczenia?

 

Podatnik CIT, który jest jednocześnie darczyńcą, ma możliwość odliczenia wartości darowizny od dochodu. Lista podmiotów, których obdarowanie uprawnia przedsiębiorców do pomniejszenia podstawy opodatkowania jest określona w ustawie o CIT. Jest to dopuszczalne, między innymi, w sytuacji przekazania środków na cele kultu religijnego. To właśnie przypadek datków składanych na rzecz Radia Warszawa, które jest jednostką organizacyjną diecezji warszawsko-praskiej. Nasi Darczyńcy z biznesu mają prawo do takiego odliczenia, muszą jednak pamiętać o kilku sprawach, o których mowa poniżej.

 

Zachowaj dowód wpłaty!

 

Swój datek musisz udokumentować. Odliczenie darowizn, o których mowa w ustawie o CIT, stosuje się, jeżeli wysokość datku jest potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego, a cel dokładnie określony.

Przykładowo, darowizna w przypadku naszej stacji powinna być opatrzona tytułem „cele kultu religijnego – Radio Warszawa”.

 

Ile możesz sobie odliczyć?

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Jeśli przedsiębiorca wspiera więcej niż jeden podmiot to łączna kwota odliczeń darowizn nie może przekroczyć powyższego procentu dochodu.
Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

 

… i czy musisz czekać na koniec roku?

 

Co do zasady, podatnicy ustalają podstawę opodatkowania pod koniec roku podatkowego i na tej podstawie odliczają darowiznę od dochodu. Należy jednak pamiętać, że dochód ustalany jest również podczas odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jednocześnie ustawodawca nie wykluczył możliwości odliczenia darowizny już w deklaracjach zaliczki na podatek.

W zeznaniu rocznym (załącznik CIT-D) należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Przedsiębiorcy, który myślą w wspieraniu naszej stacji i korzystaniu z przysługującego im odliczenia już w najbliższym rozliczeniu rocznym na dokonanie darowizny mają czas do końca roku.

(Podstawa prawna: Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

Wspieraj Radio Warszawa, na nr konta 26 1240 6074 1111 0000 4992 7519.

Adwent z Radiem Warszawa

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close