Home / Wiadomości  / Protest listonoszy: są konkretne postulaty

Protest listonoszy: są konkretne postulaty

Udostępnij!

Pracownicy Poczty Polskiej przypominają o swoich postulatach i domagają się od zarządu konkretnych działań. Wielu listonoszy udało się w ostatnim czasie na zwolnienia L4. Protestujący wskazują na podwyżki oraz zmiany w systemie pracy.
– Dwa lata temu, po ostatnich demonstracjach listonoszy, szefostwo Poczty Polskiej podjęło nieskuteczne próby zmiany organizacji pracy – powiedział w audycji Interwencja Warszawska Jakub Żaczek ze Związku Syndykalistów Polski.

 
– Zwolnienia lekarskie są koniecznością dla wielu pracowników Poczty Polskiej – zaznaczył wieloletni warszawski listonosz pan Andrzej.

 
– Na Poczcie Polskiej potrzeba systemowych zmian – dodaje Jakub Żaczek.

 
– Listonosze i pracownicy poczty mają konkretne postulaty – podkreślił Żaczek.

 
– Przez brak odpowiedniej liczby pracowników, Poczta Polska ma problemy z dostarczeniem przesyłek – zaznaczył pan Andrzej, warszawski listonosz.

 
W piśmie przysłanym przez Pocztę Polską czytamy, że wszystkie usługi świadczone przez spółkę są realizowane w zwyczajnym trybie.
Mikołaj Michalecki
Cała audycja:

Oświadczenie Poczty Polskiej:
Poczta Polska funkcjonuje płynnie i bez zakłóceń. Wszystkie usługi świadczone przez spółkę są realizowane w zwyczajnym trybie. Nie odnotowujemy wzmożenia absencji chorobowych. Doniesienia medialne o masowych zwolnieniach lekarskich listonoszy są fake newsem. Odsetek pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim jest standardowy dla sezonu zimowego nie przekracza poziomu, którego nie bylibyśmy w stanie uzupełnić rezerwami. Rozmowy dotyczące płac i warunków pracy prowadzone są, zgodnie z prawem, z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.
Pragniemy zapewnić, że Poczta Polska działa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a jako największy pracodawca w Polsce i instytucja zaufania publicznego jest szczególnie wrażliwa na wszelkie przypadki łamania prawa pracy i naruszania etyki zawodowej.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących szeroko rozumianych spraw pracowniczych, pracownicy Poczty Polskiej są zaproszeni do korzystania z funkcjonujących w spółce wewnętrznych kanałów komunikacji, powołanych specjalnie do zajmowania się kwestiami kadrowymi. Tryb ten wielokrotnie okazał się już trafny i cenny w łagodzeniu rozmaitych napięć.
W Poczcie Polskiej zatrudnionych jest ponad 26 tysięcy listonoszy na umowę o pracę. Dodatkowo zatrudniamy niewielki odsetek pracowników służb doręczeń na umowy zlecenia w sytuacjach doraźnych, np. gdy dany rejon doręczeń wymaga okresowego wsparcia.
W latach 2016-2017 zatrudnienie w Poczcie Polskiej wzrosło o 2,5 tys. osób, a w roku 2018 o kolejnych 1300 pracowników. Wśród osób nowozatrudnionych są głównie listonosze, pracownicy placówek pocztowych oraz sortowni. Obecnie w spółce pracuje ponad 80 tysięcy osób. Spółka jest największym pracodawcą w Polsce.
Podwyżki wynagrodzeń w Poczcie Polskiej realizowane są systematycznie od kilku lat. Ostatnią nasi pracownicy otrzymali w lipcu 2018 r. Łącznie w latach 2016-2018, pensje pracowników wzrosły prawie o 700 zł brutto, a z uwzględnieniem premii – o ok. 1200 zł brutto.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze po okresie próbnym, w tym także listonoszy wynosi 2500 zł brutto. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w Poczcie Polskiej w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wzrosło o 7,15%. Kwotowo stanowi to średnio 270,12 zł z uwzględnieniem wzrostu wartości pochodnych składników płacowych uzależnionych od poziomu wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownicy co miesiąc otrzymują premie, a dodatkowo po roku pracy nabywają prawo do premii rocznej tzw. łącznościówki, uwzględniającej średniomiesięczne wynagrodzenie, do którego wlicza się przysługujące premie. Po trzech latach pracownikom przysługuje dodatek stażowy, którego wysokość skorelowana jest ze stażem pracy w firmie (od 3% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Poczta Polska tylko w 2018 roku przeznaczyła 150 mln zł na podwyżki dla pracowników. W ujęciu rocznym podwyżka wpłynęła na wzrost kosztów wynagrodzeń o 255 mln zł. Podejmując decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń, pracodawca ma na uwadze zarówno oczekiwania pracowników, jak i możliwości finansowe firmy – w tym także jej stabilność finansową. Założenia te odnoszą się także do ewentualnych przyszłych podwyżek wynagrodzeń.
Zgodnie ze strategią Poczty Polskiej, podnoszenie wynagrodzeń pracowników uzależnione jest od możliwości finansowych spółki. Takie podwyżki realizowane są od trzech lat w porozumieniu z organizacjami związkowymi.
Biuro Prasowe
Poczta Polska S.A.

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close