Home / Wiadomości  / Ponad 3 tys. osób na Mazowszu straciło prawo do zasiłku chorobowego

Ponad 3 tys. osób na Mazowszu straciło prawo do zasiłku chorobowego

fot.canva

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych od stycznia do września tego roku. Okazuje się, że wiele osób wykorzystuje takie zwolnienia niezgodnie z zaleceniem lekarza.

 

W ramach przysługujących uprawnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Pierwsza dotyczy ich wykorzystywania, druga orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

 

Przy kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, pracownicy ZUS-u sprawdzają czy chory nie pracuje podczas niedyspozycji, albo nie wykonuje innych aktywności, które mogłyby wydłużyć jego powrót do zdrowia. Okazuje się, że wiele osób wykorzystuje takie zwolnienia niezgodnie z zaleceniem lekarza.

 

– Wiele osób np. remontuje mieszkanie, wykonuje prace zarobkowo lub traktuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowy urlop i wyjeżdża na odpoczynek. Osoby, które niewłaściwie korzystają ze zwolnienia lekarskiego, muszą liczyć się z tym, że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. W takich sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot – mówi rzecznik ZUS na Mazowszu Wojciech Ściwiarski.

 

W niektórych przypadkach okres zwolnienia może być skrócony.

 

– Przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS-u sprawdzają, czy osoba korzystająca z e-ZLA nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy je skrócić. Kontrola ta może odbyć się także w oparciu o dokumentację medyczną, na podstawie której lekarz wystawił zwolnienie – dodaje rzecznik.

 

Od stycznia do września tego roku, ZUS przeprowadził na Mazowszu ponad 57 tys. kontroli, po których ponad 3200 osób straciło prawo do zasiłku. Wstrzymane z tego tytułu świadczenia przekroczyły kwotę 3 mln zł.

 

W całym kraju, w tym czasie ZUS przeprowadził 336,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W konsekwencji wydano 20,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 19,4 mln zł. W województwie mazowieckim w tym czasie ZUS przeprowadził ponad 57 tys. kontroli, po których 3265 osób straciło prawo do zasiłku, a wstrzymane z tego tytułu świadczenia przekroczyły 3,3 mln zł.

 

 

Krzysztof Jędrasik

 

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close