Home / Wiadomości  / Pięciu żonatych mężczyzn zostało diakonami

Pięciu żonatych mężczyzn zostało diakonami

fot: Krzysztof Jędrasik

To historyczne wydarzenie w diecezji warszawsko-praskiej. W sobotę 14 maja pięciu świeckich, żonatych mężczyzn zostało wyświęconych na diakonów stałych. To rodzaj posługi w kościele katolickim, która polega na sprawowaniu niektórych funkcji sakramentalnych i liturgicznych.

 

Urząd diakonatu stałego, po tysiącu latach nieobecności w Kościele, przywrócił Drugi Sobór Watykański. W Europie Środkowo-Wschodniej ta posługa jest prawie nieznana.

 

Diakon stały może m.in. głosić Słowo Boże, rozdawać Komunię świętą i błogosławić związki małżeńskie. W odróżnieniu od księży nie może on np. odprawiać Mszy świętej i udzielać sakramentu pokuty.

 

Uroczystość konsekracji diakonów stałych odbyła się 14 maja o godzinie 11 w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Święceń udzielił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski. W homilii wyjaśniał misję diakonów w Kościele.

 

Oto będą głosić Słowo Bożę, kazania, homilie, konferencje. Będą chrzcili, udzielali ślubów, odprowadzali naszych zmarłych w ich ostatniej drodze. Ich posługą będzie posługa Słowa, podtrzymywania wiary, a także troska o Lud Boży. Diakon ma orientować się kto we wspólnocie jest słaby, komu trzeba pomóc – mówił biskup.

 

Bp Grzybowski dodał, że posługa diakonatu obecna była już pierwotnym Kościele Jerozolimskim. We wspólnocie chrześcijańskiej różne osoby są wezwane do innej służby – wyjaśniał duchowny.

 

– Diakon nie jest mnichem, diakon nie jest księdzem. Diakon w szczególny sposób jest powołany, aby umacniać i realizować różnego rodzaju posługi we wspólnocie wiernych. Opisuje to pięknie List do Koryntian, że w Kościele jest pluralizm, są różne zadania, różne misje i różne charyzmaty – mówi biskup.

 

Decyzję o wprowadzeniu w Polsce diakonatu stałego podjął Episkopat Polski w 2004 roku.

 

Według prawa kanonicznego kandydat do diakonatu stałego – mężczyzna nieżonaty i zobowiązujący się do celibatu – może przystąpić do święceń po ukończeniu 25 lat życia. Kandydat związany małżeństwem musi mieć ukończonych 35 lat i posiadać pisemną zgodę żony. Episkopaty danego kraju mogą wydać zarządzenie o podwyższeniu wieku kandydatów do diakonatu (KPK 1031 § 2, 3).

 

Diakoni żonaci, którzy całkowicie oddali się posłudze na rzecz Kościoła, powinni otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie wystarczające na utrzymanie ich oraz ich rodzin. (KPK 281 § 3)

 

Głównym zadaniem diakonów stałych jest wspomaganie duchowieństwa w posłudze duszpasterskiej. Mogą oni udzielać sakramentu chrztu, rozdzielać Komunię św., asystować i błogosławić związkom małżeńskim, głosić kazania podczas Mszy św., przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym. Nie mogą natomiast sprawować Eucharystii, spowiadać, ani udzielać sakramentu chorych.

 

Ponadto diakon jako katecheta może głosić słowo Boże i praktykować miłość w dziełach społecznych i charytatywnych.

 

Nowi diakoni diecezji warszawsko-praskiej wyświęceni 14 maja 2022 roku to:

– Kazimierz Adamaszek,

– Marek Chaciński,

– Artur Elceser,

– Dariusz Kwiek,

– Roman Wojciechowski,

 

Poniżej cała homilia bp. Jacka Grzybowskiego wygłoszona 14.05.2022:

 

Krzysztof Jędrasik

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close