Home / Wiadomości  / Odpust zupełny dla zmarłych można uzyskać przez cały miesiąc

Odpust zupełny dla zmarłych można uzyskać przez cały miesiąc

fot. solidarnosc.wroc.pl

Odpust zupełny dla wiernych zmarłych można uzyskać przez cały listopad. Penitencjaria Apostolska przedłużyła zeszłoroczny dekret wydany w związku z pandemią covid-19.

 

Oznacza to, że do końca tego miesiąca, będzie można otrzymać szczególne dary duchowe dla osób zmarłych, które nadal potrzebują naszej modlitwy. Nawet jeśli ktoś nie może fizycznie nawiedzić cmentarza, liczy się jego intencja.

 

Skoro dalej trwa ryzyko zakażenia covid-19, Penitencjaria Apostolska przedłużyła na cały miesiąc listopad 2021 roku możliwość korzystania z dóbr duchowych Kościoła. Przywilej ten został rozciągnięty także na tzw. duchowe nawiedziny cmentarza. Nawet jeśli ktoś nie mógłby fizycznie być na cmentarzu, to sama intencja może być wystarczająca do uzyskania tej łaski – mówi ks. dr Robert Skrzypczak.

 

Odpust zupełny oznacza darowanie przez Boga kary za grzechy, które już zostały odpuszczone. ponieważ samo przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Takie uwolnienie przynosi dopiero odpust, którego udziela Kościół.

 

Odpust zupełny jest sięgnięciem do dóbr duchowych Kościoła, do tych skarbców łaski po to, aby komuś pomóc w zmniejszeniu lub zniesieniu doczesnych skutków grzechu. W przypadków osób, które są już po tamtej stronie, którzy oczekują na zbawienie w czyśćcu, możemy prosić o użycie takich szczególnych dóbr, aby skrócić czas ich oczyszczenia, czyli dojrzewania do Nieba – wyjaśnia ks. dr Robert Skrzypczak.

 

Przez cały miesiąc listopad 2021 roku można uzyskać odpust zupełny dla osób zmarłych. Należy spełnić jednak określone warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

 

Wypowiedź ks. dra. Roberta Skrzypczaka na temat dekretu i znaczenia odpustów zupełnych:

 

Poniżej treść całego dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 22.10.2020 roku, który obowiązuje także w 2021 roku.

 

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

 

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

 

a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

 

b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

 

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

 

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

 

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

 

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close