Home / Z życia Kościoła  / O synodalności ekumenicznie

O synodalności ekumenicznie

Fot. BP KEP

Katolicka Agencja Informacyjna oraz Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu zorganizowały konferencję poprzedzającą Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Celem sesji było zaprezentowanie znaczenia synodalności w różnych Kościołach chrześcijańskich.

 

Przedstawiciele Kościołów: prawosławnego, luterańskiego i metodystycznego, zaprezentowali swoje stanowiska, dotyczące współpracy z Kościołem katolickim, w związku z trwającym w nim Synodzie.

 

W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego głos zabrał przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Biskup Jacek Jezierski omówił zasady synodalności w Kościele katolickim. Podkreślił, że wśród katolików dojrzewa przekonanie o tym, że świeccy, a nie duchowieństwo, powinni być w większym stopniu uczestnikami zgromadzeń synodalnych.

– W Kościele rzymskokatolickim wyróżnia się Synody diecezjalne, prowincji kościelnych, czyli metropolii, krajowe, czyli plenarne i rzymski Synod biskupów, który powstał po Soborze Watykańskim II. Wyróżniamy także Synody całego Kościoła, zwane Soborami.  (…) W Kościele katolickim dojrzewa przekonanie, że uczestnikami zgromadzeń synodalnych, w większym stopniu, powinni być świeccy. To oni powinni wnosić w pracę Synodu swoje doświadczenie i charyzmat.

 

Ksiądz Henryk Paprocki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego omówił synodalność w Kościele prawosławnym.

– Zasada synodalności, która w prawosławiu nosi nazwę „soborowości”, ponieważ greckie słowo „sinodos” tłumaczone jest na język polski jako „sobór”. Te zasady wynikają z norm kanonicznych, które zostały ustanowione w Kościele już w pierwszych wiekach.  Funkcjonowanie tej formy wspólnego podejmowania decyzji, istniało właściwie w chrześcijaństwie od Soboru Apostolskiego w Jerozolimie – wyjaśnił.

 

Z kolei metodystyczny punkt widzenia na synodalność omówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej biskup Andrzej Malicki. Powiedział, że wśród metodystów zamiast określenia „synod” wykształcił się specyficzny sposób zarządzania Kościołem.

– Zjednoczony Kościół Metodystyczny ma ustrój episkopalno-synodalny. To określenie „synod” dla kolegialnego sposobu kierowania Kościołem, w dokumentach i oficjalnym nazewnictwie kościelnym nie figuruje. Zamiast określenia „synod”, metodyzm wykształcił swój specyficzny sposób zarządzania, w oparciu o tzw. system konferencji. Najwyższym organem sprawującym władzę w Kościele jest tzw. Konferencja Generalna. Spotkania odbywają się co 4 lata – dodał.

 

„Synodalność jest jedną z cech konstytutywnych luteranizmu” –  powiedział natomiast prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Adam Malina.Wskazał, że synodalność to sposób funkcjonowania Wspólnoty.

– Choć formalnie nie jest to wyrażone w Księgach Wyznaniowych naszego Kościoła, to jednak odczytanie tych Ksiąg pozwala na jednoznaczną tezę, że tak właśnie jest. Rzeczywiście synodalność jest jedną z cech konstruktywnych luteranizmu. Gdy mówimy o synodalności, mówimy o pewnym sposobie funkcjonowania Kościoła, który realizuje się poprzez spotkanie. Spotykanie dotyczy duchowieństwa naszego Kościoła – czyli mówiąc prawidłowo – osób ordynowanych i świeckich, czyli osób nieordynowanych w celu podjęcia przez nich ważnych tematów, związanych z funkcjonowaniem Kościoła – mówił.

 

Uczestnicy konferencji zachęcili do aktywnego włączenia się wszystkich polskich wyznawców Chrystusa w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiega pod hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”, zaczerpniętym z Ewangelii według św. Mateusza (Mt. 2, 2). Wydarzenie rozpoczyna się 18 stycznia i potrwa do 25 stycznia.

 

W Polsce wierni różnych wyznań chrześcijańskich będą spotykać się na nabożeństwach organizowanych w świątyniach należących do różnych Kościołów, by wspólnie modlić się o jedność i słuchać przedstawicieli z bratnich wspólnot. Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w niedzielę 23 stycznia o godz. 17:00. Przewodniczyć mu będzie prawosławny metropolita warszawski i całej Polski Sawa, a kazanie wygłosi bp Michał Janocha z Kościoła katolickiego.

 

Karolina Stachacz-Bartosik

 

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close