Home / Patronaty  / Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych „Wędrowanie z Biblią”

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych „Wędrowanie z Biblią”

Tak jak w całym Kościele, tak też wewnątrz wspólnot i grup osób konsekrowanych rozwinął się w tych latach bardziej żywy i bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym. Należy tę drogę kontynuować i przemierzać z wciąż nową intensywnością. „Dlatego musicie – powiedział Papież [Jan Paweł II] – nieustannie rozważać Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię, aby odcisnęły się w was rysy wcielonego Słowa” (Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa 24).

 

Już od 25 lat odbywają się corocznie Warsztaty Biblijne z Pasjonistami. Jest to letnie spotkanie dla osób, które chcą lepiej poznać Pismo Święte, lepiej się nim modlić i doświadczyć wspólnoty skupionej wokół Chrystusa, który uczy swych uczniów, by posłać ich w świat. Organizują je zakonnicy ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjoniści), Bractwo Słowa Bożego i kompetentni wolontariusze. Odbywają się w różnych, ale zawsze ciekawych miejscach Polski. Nauka i modlitwa łączą się na nich z czynnym wypoczynkiem.

 

Z okazji jubileuszu Warsztatów Biblijnych z Pasjonistami ich Kapituła postanowiła zorganizować spotkanie osób, które w życiu zakonnym, czy szerzej konsekrowanym, podejmują różne formy apostolatu biblijnego. Stąd powstała idea zorganizowania Międzyzakonnego Forum Apostolatów Biblijnych „Wędrowanie z Biblią”. Do organizacji tego wydarzenia włączyła się Fundacja „Słowo Krzyża”, w ramach której działają Warsztaty i Bractwo Słowa Bożego współpracujące z Warsztatami od lat. Swym patronatem objęli Forum Catholic Biblical Federation, ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz prowincjał polskich pasjonistów o. Łukasz J. Andrzejewski CP.

 

Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych to spotkanie osób zakonnych i świeckich współpracujących z nimi w różnych formach apostolatu biblijnego na różnych poziomach: we wspólnotach zakonnych (lokalnych i ponadlokalnych), ruchach kościelnych, stowarzyszeniach, parafiach. Celem spotkania jest poszerzenie kompetencji uczestników oraz wymiana doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak też i tych, które skończyły się niepowodzeniem. Pierwszy cel realizowany będzie poprzez wykłady kompetentnych prelegentów, drugi zaś przez tematyczne dyskusje panelowe. Zamiarem organizatorów jest, by w dłuższej perspektywie przysłużyć się poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczestników forum w zakresie różnych form apostolatu biblijnego oraz ułatwić nawiązanie kontaktów międzyosobowych i międzyśrodowiskowych. Jeśli okaże się, że istnieje taka potrzeba, forum może stać się wydarzeniem powtarzalnym.

 

 

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close