Home / Patronaty  / Konferencja pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego w Polsce

Konferencja pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego w Polsce

Udostępnij!

Przestrzenią zainteresowania Kościoła jest zarówno życie duchowe wiernych, jak i ich życie doczesne. Stąd Kościół wspiera ich w rozwiązywaniu doczesnych wyzwań, przed jakimi staje ludzkość. Tak jak Leon XIII zajął stanowisko wobec kwestii robotniczej, ogłaszając encyklikę Rerum novarum (1891), tak Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek zajęli stanowisko wobec kwestii ekologicznej.
Są to bowiem wyzwania, które rzutują na życie całej ludzkości, stanowią jednak największe zagrożenie dla ludzi najbiedniejszych. Nie dziwi więc fakt, że od kilku dekad papieże przełomu XX i XXI w. wielokrotnie wypowiadali się na temat przyczyn kryzysu ekologicznego, jego przejawów i skutków oraz sposobów jego przezwyciężenia. Bogate nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI na ten temat podsumował papież Franciszek w encyklice Laudato si’ (2015), mobilizując w ten sposób wielu chrześcijan i ludzi dobrej woli na całym świecie do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony dzieła stworzenia.
Odpowiedzią na papieskie wezwanie jest inicjatywa Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który 16 maja br. organizuje konferencję pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego. Jej celem jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego
O randze tego wydarzenia świadczy fakt, że konferencja została objęta patronatem honorowym Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska i abp. Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz dofinansowana ze środków NFOŚiGW. Znaczenie tego wydarzenia podkreśla także obecność gości zagranicznych, m.in. ks. prof. Joshtroma Kureethadama z watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Cecilii Dall’Oglio odpowiedzialnej za europejską działalność Glogal Catholic Climate Movement oraz ekspertów ekologicznych Diecezji Ryskiej.
Organizatorzy zapraszają wszystkich na konferencję w dniu 16.05.2019 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja. Program i szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na witrynie konferencyjnej – link , tam też udostępniony jest formularz rejestracyjny – Wypełnij formularz.
PROGRAM KONFERENCJI
9.30 – Otwarcie konferencji i przemówienia gości honorowych
10.00-10.30 Ks. prof. Joshtrom Isaac Kureethadam, Rola ludzi dobrej woli w kwestii ekologicznej w wypowiedziach papieża Franciszka
10.30-10.50 O. dr Stanisław Jaromi, Dialogiczny i mediacyjny potencjał ekologii integralnej
10.50-11.10 Ks. prof. Ryszard F. Sadowski, Rola argumentacji religijnej w kształtowaniu proekologicznych postaw chrześcijan w Polsce
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.30-13.00 Ks. dr Witold Kania, Ekologiczne inicjatywy Kościoła na Górnym Śląsku
13.00-13.20 Cecilia Dall’Oglio, Ekologiczne inicjatywy Global Catholic Climate Movement
13.20-13.40 Weronika i Elgars Felcis, Odpowiedź Kościoła w małym państwie na kryzys
ekologiczny – czy możliwa jest diecezja samowystarczalna energetycznie i neutralna
klimatycznie? Szanse i wyzwania na przykładzie Diecezji Ryskiej
13.40-13.55 Emilia Ślimko, Szkoła liderów ekologii integralnej i inne inicjatywy Ruchu Ekologicznego Franciszka z Asyżu
13.55-14.10 Ks. dr Andrzej Lubowicki, Młode pokolenie katolików wobec problemów
ekologicznych na przykładzie inicjatyw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
14.10-14.25 Artur Michalski, Pozyskiwanie funduszy z NFOŚiGW przez podmioty religijne
na rzecz działań prośrodowiskowych
14.25-15.10 Panel z udziałem wszystkich referentów nt. efektu synergii ekologicznych działań Kościoła w Polsce Przyjęcie „Apelu chrześcijan i ludzi dobrej woli w Polsce o poszanowanie dzieła stworzenia”

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close