Wzmocnij dobre fale. Wesprzyj Radio Warszawa 1% podatku w rozliczeniu za rok 2020

Home / Patronaty  / Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983. IPN

Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983. IPN

Trwa nabór do XII edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983”. Zgłoszenia można przesyłać do 26 lutego 2021.

 

Ideą projektu jest szersze przypomnieniu historii lokalnych bohaterów. „Kamienie” są metaforą trwałości naszej pamięci o tych osobach. Pragniemy utrwalić ich imiona, by przypomnieć, że historię często tworzą zwykli ludzie. Każda edycja ma innych bohaterów. W dwunastej, realizowanej w roku szkolnym 2020/2021, będą nimi opozycjoniści, bohaterowie okresu stanu wojennego w Polsce. Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Zadaniem uczestników projektu jest odnalezienie postaci zasługującej na upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.

 

Kto może brać udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób i środowisk zainteresowanych najnowszą historią. Mogą w nim wziąć udział zarówno grupy uczniowskie rekrutujące się z kół historycznych czy kół naukowych, jak i środowisk kombatanckich, zastępów i drużyn harcerskich, a także osoby indywidualne. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie (listownie i pocztą elektroniczną) karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2021 r. (w przypadku korespondencji listownej decyduje data stempla pocztowego) oraz realizacja zadania.

 

Wybranie postaci

Zadanie projektowe polega na odnalezieniu bohatera zasługującego na szczególne upamiętnienie, najlepiej ze swojego regionu (bohatera lokalnego), wpisującego się w temat projektu.  Poszukujemy historii osób zaangażowanych w działalność opozycji demokratycznej, wywodzącej się z Solidarności, Solidarności Walczącej, Konfederacji Polski Niepodległej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, młodzieży szkolnej i akademickiej.  Osób, które po wprowadzeniu stanu wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego były represjonowane, internowane, więzione, tworzyły konspiracyjne struktury, angażowały się w podziemny drugi obieg wydawniczy lub w innych formach oporu występowały przeciwko komunistycznej dyktaturze w latach 1981–1983. Może to być osoba, której biografia jest już przedmiotem badań historyków lub taka, która jeszcze nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje. Ważne jest opracowanie działalności tej postaci, a także zaproponowanie jej upamiętnienia oraz upowszechnienia wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.

 

Stworzenie portfolio

Uczestnik projektu powinien odtworzyć życiorys wybranego bohatera. Zebrać wszelkie informacje z nim związane: fotografie, skany dokumentów i pamiątki. Portfolio można wzbogacić różnymi materiałami dodatkowymi, np. wywiadem z członkami rodziny bohatera, relacjami osób, które go znały, opisami podjętych w ramach projektu działań. Jedynym ograniczeniem jest kreatywność uczestników projektu.

 

Upowszechnienie

Ważnym elementem projektu jest także upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób: stworzenie wystawy, wydanie gazetek i broszur, napisanie artykułu, przygotowanie stron internetowych, fanpage’ów w mediach społecznościowych, nagranie filmu, zorganizowanie spotkań ze świadkami historii, debat, wystawienie spektaklu, zorganizowanie rekonstrukcji historycznej, happeningu itp.

 

Pozostawienie śladu

Kolejnym etapem projektu jest pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego wybranego bohatera i jego dokonania. Przykładem takiego upamiętnienia może być inicjatywa nadania imienia danego bohatera ulicy czy innemu miejscu w przestrzeni publicznej, w tym nadanie imienia szkole, postawienie pomnika, posadzenie drzewa, poświęcenie jej miejsca w muzeum regionalnym lub szkolnej izbie pamięci, namalowanie graffiti, zaprezentowanie filmu na YouTube, umieszczenie hasła w Wikipedii itp.

 

Przesłanie sprawozdania

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania sprawozdania i dokumentacji związanej z wybranym bohaterem (drogą pocztową, na płycie CD/DVD). Informacje o bohaterach zakwalifikowanych do projektu zostaną umieszczone na mapie internetowej

 

Wzmocnij dobre fale. Wesprzyj Radio Warszawa 1% podatku w rozliczeniu za rok 2020

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close