Home / Wiadomości  / Jak dzisiaj działa św. Rita?

Jak dzisiaj działa św. Rita?

fot. Magdalena Gronek
fot.Magdalena Gronek

W Ośrodku Duszpasterskim świętej Rity przy ulicy Żupniczej w Warszawie poświęcona została licząca metr trzydzieści figura świętej z Cascii. Uroczystość odbyła się w czasie nabożeństwa, które każdego 22 dnia miesiąca koncelebrowane jest w kaplicy. Liturgię poprzedziła litania ku czci świętej Rity, podczas której odczytywano prośby i dziękczynienia otrzymane za jej wstawiennictwem. Następnie w czasie mszy świętej poświęcono figurę. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii Ks. Andrzej Jakubaszek, zaś homilię wygłosił ks. Rafał Paździoch. Zachęcał on do troski o życie w łasce uświęcającej oraz słuchanie Bożego Słowa. 

 

Chrystus pragnie nauczać nas zarówno w tej materialnej świątyni jak i świątyni naszego serca, by Słowo Życia swoją mocą przemieniało nasze myślenia. Mamy więc pragnąć pokarmu Słowa, ale także walczyć ile mamy sił o czystość naszej duszy i naszego serca – zachęcał ks. Paździoch.

 

Zwrócił uwagę, że Jezus mówi do człowieka również poprzez przykład życia świętych.

Nam ofiarował św. Ritę. Jej imię oznacza „Perła” . Niech zatem ta droga perła ciągle przypomina tym którzy tu przybywają, że w życiu nie ma sytuacji bez wyjścia, że wystarczy trudne wydarzenia powierzać Bogu za jej wstawiennictwem – powiedział ks. Paździoch.

 

Po mszy św. odbyła się procesja z figurą św. Rity wokół świątyni. Następnie poświęcono róże, a wierni mogli oddać cześć relikwiom świętej.
W przyszłym roku w liturgiczne wspomnienie św. Rity nastąpi uroczyste wprowadzenie jej relikwii pierwszego stopnia – zapowiedział proboszcz parafii, ks. Andrzej Jakubaszek. Podkreślił, że jest ona szczególnie skuteczną orędowniczką w sprawach związanych z rodziną. Ośrodek Duszpasterski świętej Rity z Cascii został powołany przez ordynariusza warszawsko-praskiego, bp Romualda Kamińskiego 22 maja bieżącego roku, w liturgiczne wspomnienie świętej. Obecnie trwa budowa świątyni.

 

Fragment homilii ks. Rafała Paździocha można wysłuchać poniżej:

 

Magdalena Gronek

 

 

fot.Magdalena Gronek

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close