Home / Wiadomości  / Franciszek: pełnienie dzieła Bożego wymaga cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy

Franciszek: pełnienie dzieła Bożego wymaga cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy

Udostępnij!

Na konieczność cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy w wypełnianiu dzieła Bożego wskazał Ojciec Święty podczas audiencji generalnej. Franciszek pozdrowił również młodzież, która spotka się w Lednicy.
Papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Księgi Dziejów Apostolskich.
Franciszek powiedział:
„Ta biblijna księga, napisana przez św. Łukasza Ewangelistę, opowiada nam o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie i ukazuje wspaniałe zespolenie Słowa Bożego z Duchem Świętym, które zapoczątkowuje czas ewangelizacji. Protagonistami Dziejów jest właśnie żywa i skuteczna „para”: Słowo i Duch.”
Papież podkreślił, że Słowo Boże jest dynamiczne, a jego moc pochodzi od Ducha Świętego i staje się ono zdolne do rozpalenia serc i wysadzenia schematów, sprzeciwów i murów podziału, otwierając nowe drogi i poszerzając granice ludu Bożego. To On nadaje donośną dźwięczność i wyrazistość naszemu kruchemu ludzkiemu słowu, oraz zapewnia przepowiadaniu Kościoła, w którym żyje i działa Chrystus, wytrwałość i owocność.
Franciszek przypomniał, że Zmartwychwstały zachęca swoich uczniów, aby sami nie „wytwarzali” misji, lecz oczekiwali, aż Ojciec ożywi ich serca swoim Duchem. Podkreślił, że na ten dar trzeba oczekiwać modląc się z wytrwałością we wspólnocie wierzących.
Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zwrócił się ze szczególnym pozdrowieniem do młodzieży, która w najbliższą sobotę, 1 czerwca przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych.
Ojciec Święty mówił:
„Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych. Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus zapytał Szymona Piotra: „Czy kochasz mnie?”. Żałując zaparcia się Syna Bożego, wyznał: „Ty wiesz, że cię kocham”. Te słowa, będące hasłem waszego spotkania, Bóg powtarza nieustannie do każdego w sakramencie Pokuty i Pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie słuchajcie Jego głosu. Niech chwile przeżywane w „Polskiej Panamie”, jak nazywacie w tych dniach Lednicę, przenika entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie w darze: pieczęć, symbol więzi z Duchem Świętym oraz specjalny rachunek sumienia oparty na treści obrazu Caravaggia „Powołanie świętego Mateusza”. Pamiętajcie, że przeobrażenie się grzesznika w świętego, jak w życiu Celnika z Kafarnaum jest możliwe! Niech was prowadzi entuzjazm nawróconego serca, a Bóg niech wam błogosławi. Ogarniam was moją modlitwą.”
Słów papieża na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 18 tys. wiernych.
KAI

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close