Home / Wiadomości  / Episkopat przygląda się pracom Caritas

Episkopat przygląda się pracom Caritas

fot. episkopat.pl

Udostępnij!

Biorąc pod uwagę fakt, że zakres działalności Caritas Polska jest bardzo szeroki, będą podejmowane dalsze prace kontrolne, podczas których przewidziane są między innymi indywidualne spotkania z byłymi pracownikami i współpracownikami tej instytucji – poinformowali w komunikacie przedstawiciele Komisji Nadzorczej Konferencji Episkopatu Polski.

 

Przedstawiciele Komisji Nadzorczej Konferencji Episkopatu Polski poinformowali, że będą prowadzone dalsze prace kontrolne dotyczące Caritas Polska. W ich trakcie planowane są między innymi indywidualne spotkania z byłymi pracownikami i współpracownikami tej instytucji.

 

Kontrola w Caritas Polska prowadzona jest w związku z zarzutami o niewłaściwe zarządzanie. Komisja Nadzorcza, która prowadzi kontrolę, przeprowadziła do tej pory rozmowy z dyrekcją Caritas Polska oraz z pracownikami, a także przeanalizowała dokumentację finansową. Komisja zasięgnęła też opinii dyrektorów Caritas Diecezjalnych i zapoznała się z raportem Państwowej Inspekcji Pracy z 2017 roku.

 

Decyzję o postępowaniu kontrolnym podjęto na wniosek Rady Biskupów Diecezjalnych z 27 sierpnia. Informacja o przebiegu dotychczasowych działań została przedstawiona biskupom podczas 385. Zebrania Plenarnego  Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

 

Komisja Nadzorcza informuje, że podjęła rozmowy z dyrekcją Caritas Polska i jej obecnymi pracownikami. Dokonała analizy dokumentacji finansowej i świadczonej pomocy krajowej i zagranicznej. Komisja zasięgnęła także opinii Dyrektorów Caritas Diecezjalnych.

 

– Przeprowadzono także analizę współpracy Caritas Polska ze Spółką Comme Bridge. Komisja stwierdziła, że podjęta współpraca między tymi podmiotami dokonywała się w zgodzie z przepisami prawa cywilnego. Biorąc jednak pod uwagę negatywną ocenę opinii publicznej, poleciła Caritas Polska, aby tę współpracę zakończyła z dniem 30 września bieżącego roku, gdy wygasała umowa podpisana pomiędzy stronami – czytamy w komunikacie, pod którym podpisali się: biskup Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Nadzorczej, biskup Jerzy Mazur, członek Komisji Nadzorczej i biskup Stefan Regmunt, członek Komisji Nadzorczej.

 

Komisja Nadzorcza skorzystała ze wsparcia niezależnych biegłych rewidentów i opinii prawnej.

 

– Od 2017 roku w Caritas Polska działa także komisja antymobbingowa złożona z aktualnie zatrudnionych pracowników – zaznaczają przedstawiciele Komisji Nadzorczej.

 

Dodają także, że kontrola wykazała potrzebę podjęcia dalszych działań „zmierzających do budowania wspólnoty dialogu i współodpowiedzialności za wypełnianie powierzonej misji tej największej charytatywnej instytucji Kościoła w Polsce”.

 

IAR, KEP

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close