Home / Warto posłuchać  / Dr Rayzacher-Majewska: te zmiany oznaczają totalny chaos

Dr Rayzacher-Majewska: te zmiany oznaczają totalny chaos

fot. canva

Wprowadzenie nowych przepisów skutkowałoby ogromnym chaosem. Tak plany Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii w szkole komentuje dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska. Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w „Poranku z Radiem Warszawa” omawiała projekt MEN w tej sprawie.

 

„Obecnie nauka religii i etyki jest organizowana dla uczniów każdego oddziału, o ile na naukę religii zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów z tego oddziału. W przypadku mniejszej niż siedem liczby zgłoszonych uczniów szkoła organizuje naukę religii lub etyki w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych” – informuje resort.

 

Nowelizacja przepisów w tej sprawie zakłada łączenie na katechezie uczniów z różnych klas i różnych poziomów edukacyjnych. Taki pomysł zdecydowanie krytykuje Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dr Aneta Rayzacher-Majewska.

 

Już nie wystarczy siedmiu uczniów, żeby lekcja była w danej klasie organizowana. Planuje się łączenie klas w grupy nawet 30-osobowe. W klasach 1-3 to byłyby grupy 25 osobowe, w przypadkach uczniów ze specjalnymi potrzebami 20-osobowe grupy. I co też jest dla nas nie do przyjęcia, mówi się o łączeniu w ramach etapu, czyli właśnie klasy 1-3, 4-8 i wszystkie klasy liceum mogą mieć ze sobą – mówiła dr Rayzacher-Majewska.

 

Taki pomysł skutkowałby ogromnym chaosem.

 

Te dzieci, które przyjdą do szkoły będą miały lekcje religii razem z klasą drugą i trzecią. To znaczy, że programowo nie zaczynają od początku. Nie ma pewnej ciągłości. Co więcej też nie wiedzą z jakimi klasami w przyszłym roku ewentualnie byłyby łączone. Czy to będzie stały zespół, czy będzie się co roku zmieniał? Będzie totalny chaos edukacyjny jeśli chodzi o treści programowe. W związku z tym też dzieci na etapie 1-3 szkoły podstawowej, jest takie ryzyko, nie będą dobrze przygotowane do Pierwszej Komunii Świętej – podkreśliła dr Aneta Rayzacher-Majewska.

 

Projekt MEN powoduje, że wielu katechetów obawia się o swoją przyszłość – mówiła dr Aneta Rayzacher-Majewska.

 

Przez te 30 lat funkcjonujemy jako katecheci, nauczyciele religii, jako osoby, które są kompetentne. My szanujemy wymagania strony oświatowej, więc przykre jest to, że strona oświatowa nie szanuje nas, naszych kompetencji i samych też katechetów. Pamiętajmy, że od września wielu z nich nie wie czy do szkoły wróci w pełnym etacie, w pewnym wymiarze. Czy może w ogóle im podziękują w pewnych miejscach? Już dzisiaj, pomimo że nie ma podstaw do tego, powiedziano katechetom, że zaplanowano mniej godzin niż jest to, co jest póki co obowiązkowe – dodała.

 

Stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrazili też Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych. 23 maja w Stegnie zakończyło się ich ogólnopolskie spotkanie.

 

Dyrektorzy wyrażają sprzeciw m.in. wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo. Zapowiadane umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela – stwierdzili zebrani.

 

Jak dodali – nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów – czytamy w oświadczeniu Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Polsce.

 

Podkreślili również, że wszelkie zmiany powinny się dokonywać zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Jak dodali – konieczne jest wypracowanie porozumienia w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, Konstytucji oraz Konkordatu.

 

Cała rozmowa z dr Anetą Rayzacher-Majewską tutaj:

 

 

Krzysztof Jędrasik

 

 

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close