Adwent z Radiem Warszawa

Home / Patronaty  / „Diecezja warszawsko-praska w latach 1992–2017”, aut. ks. Maciej Radzikowski

„Diecezja warszawsko-praska w latach 1992–2017”, aut. ks. Maciej Radzikowski

Dnia 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II wydał bullę Totus Tuus Poloniae populus, na mocy której dokonał reorganizacji struktur kościelnych w Polsce. Utworzonych zostało wówczas trzynaście nowych diecezji, a wśród nich diecezja warszawsko-praska. Roz­prawa doktorska zatytułowana „Powołanie i rozwój diecezji warszawsko-praskiej w latach 1992–2017”, ukazuje się drukiem pod tytułem „Diecezja warszawsko-praska w latach 1992–2017” i poświęcona jest genezie oraz rozwojowi Kościoła warszawsko-praskiego przez pierwszych dwadzieścia pięć lat jego istnienia.

 

Fakt, że diecezja obejmuje zarówno tereny aglomeracji warszawskiej, jak i obszary rolnicze, nadaje jej wyjątkową specyfikę i charakter. Celem pracy było zatem ukazanie historii diecezji oraz wielości podejmowa­nych w niej działań duszpasterskich, które dotyczyły różnych grup społecznych i rozma­itych dziedzin życia.

 

Dysertacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich podejmuje zagadnienie przynależności ziem obecnej diecezji warszawsko-praskiej do struktur kościelnych przed 1992 rokiem. Na początku omówiona została w zarysie historia Mazowsza, a także pra­wobrzeżnej dzielnicy Warszawy – Pragi. Następnie w kolejnych paragrafach ukazano, jak przebiegał proces tworzenia się kościelnych struktur administracyjnych na tych terenach, począwszy od biskupstwa poznańskiego, które obejmowało państwo Mieszka I, poprzez diecezje w Gnieźnie i Płocku, a skończywszy na archidiecezji warszawskiej.

 

W drugim rozdziale, poświęconym powstaniu diecezji i jej ogólnej charaktery­styce, najpierw przedstawiono podjęte po Soborze Watykańskim II próby reorganizacji administracji kościelnej na Mazowszu. Następnie nakreślono, jak wyglądały prace nad reformą administracyjną w 1992 roku, i jakie były postanowienia papieskiej bulli Totus Tuus Poloniae populus. W dalszej części scharakteryzowano strukturę terytorialną i spo­łeczną diecezji: omówiono rozwój sieci dekanalnej oraz parafialnej, przedstawiono struk­turę społeczną i religijną zamieszkującej ludności, a także opisano zachodzące przemiany demograficzne.

 

Trzeci rozdział zawiera opis struktur administracyjnych Kościoła warszawsko­-praskiego. W pierwszym paragrafie przedstawiono życiorysy biskupów diecezji. Dalej scharakteryzowano pod kątem liczebności i pełnionych zadań duszpasterskich ducho­wieństwo diecezjalne, a także instytuty życia konsekrowanego. W ostatniej części roz­działu zaprezentowano organizację centralnych instytucji diecezji: kurii biskupiej.

 

Autorem książki jest ks. Maciej Radzikowski- patronat medialny nad książką objęło Radio Warszawa.

Adwent z Radiem Warszawa

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close