Home / Wiadomości  / Bp Romuald Kamiński: Oddajmy się w opiekę Matki Bożej Łaskawej [Treść Aktu Zawierzenia i Litanii]

Bp Romuald Kamiński: Oddajmy się w opiekę Matki Bożej Łaskawej [Treść Aktu Zawierzenia i Litanii]

fot. diecezja.info.pl

Udostępnij!

Publikujemy treść komunikatu biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Romualda Kamińskiego dotyczącego oddania się w opiekę Maryi, a także modlitwy: Akt Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy i Strażniczce Polski oraz Litanię do Matki Bożej Łaskawej. 

 

Wielebni Duszpasterze,

 

Czcigodni Diecezjanie!

 

Dziś obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ufne „fiat” rozpoczęło historię zbawienia ludzkości. W trudnym dla całego świata czasie pandemii jeszcze bardziej i dosłowniej chcemy za wskazaniem Maryi podążać. Potrzebujemy oddać się w Jej ręce i czynić według słów naszego Pana.

 

W poprzednich wiekach w obliczu zarazy czy innych zagrożeń lud Warszawy uciekał się w opiekę Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Takiego Aktu zawierzenia dokonał także św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku. Proszę Kapłanów o odmawianie modlitwy, którą wypowiedział Papież, po każdej Mszy Świętej do czasu ustania epidemii. Zachęcam także wszystkich Diecezjan do zawierzania się Matce Bożej Łaskawej w Waszych osobistych modlitwach.

 

Trwajmy w ufności Panu, nie traćmy ducha i pomagajmy sobie nawzajem!

 

Matko Boża Łaskawa, chroń Ojczyznę naszą!

 

Matko Boża Łaskawa, zjednocz serca Polaków!

 

Otaczam modlitwą i błogosławię

 

+ Romuald Kamiński

 

Biskup Warszawsko-Praski

 

Warszawa, 25 marca 2020

 

AKT ZAWIERZENIA
MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ
PATRONCE WARSZAWY I STRAŻNICZCE POLSKI

 

Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.

 

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen.

 

Jan Paweł II

 

Warszawa, 13 czerwca 1999 roku

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana Skarbnico Łask Chrystusowych, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne Schronienie naszych serc, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne Odrodzenie dusz, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można Stolico miłosierdzia, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna Ucieczko grzeszników, módl się za nami.

 

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka Nadziejo konających, módl się za nami.

 

 

diecezja.info.pl

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close