Home / Wiadomości  / Diecezja radomska ma nowego biskupa

Diecezja radomska ma nowego biskupa

fot. PAP/ Rafał Guz

„Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy”. Diecezja warszawsko-praska żegna biskupa pomocniczego Marka Solarczyka, który został mianowany nowym biskupem diecezji radomskiej – decyzję ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Jednocześnie Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Henryka Tomasika z posługi biskupa radomskiego.

 

Przypominamy życiorys biskupa Marka Solarczyka:

 

Urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie w rodzinie robotniczej Henryka i Marianny z domu Kruk. Pochodzi z Duczek koło Wołomina. W 1986 roku ukończył technikum samochodowe w Warszawie, zdając egzamin dojrzałości i uzyskując tytuł zawodowy. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po sześciu latach studiów seminaryjnych uzyskał tytuł magistra. Wskutek reformy dokonanej bullą Totus Tuus Poloniae populus, już jako diakon, został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 28 maja 1992 roku z rąk pierwszego biskupa diecezji – bp. Kazimierza Romaniuka. Należy więc do pierwszego rocznika kapłanów wyświęconych dla diecezji warszawsko-praskiej.

 

Po święceniach ks. Solarczyk rozpoczął pracę duszpasterską. Kolejno był: wikariuszem parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim (1992-1993), wikariuszem parafii katedralnej św. Michała Arch. i św. Floriana M. w Warszawie (1993-2003), a następnie jej rezydentem (2003-2005).

 

W międzyczasie kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie w 1999 roku uzyskał doktorat. Poczynił również przygotowania do rozprawy habilitacyjnej. Oprócz powierzonych mu zajęć duszpasterskich kontynuował pracę naukową jako wykładowca historii Kościoła. Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. Współpracował w zakresie dydaktycznym i badawczym z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi instytucjami odpowiadającymi za pielęgnowanie dziedzictwa przeszłości.

 

Jest także autorem wielu artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej. Jego rozliczne talenty zostały dostrzeżone przez kolejnych biskupów diecezji, którzy powierzali mu różne obowiązki diecezjalne, był m.in. rzecznikiem prasowym kurii biskupiej, ceremoniarzem katedralnym, przewodniczył Komisji liturgicznej w czasie I Synodu Diecezjalnego.

 

W 2005 roku abp Sławoj Leszek Głódź mianował go wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie-Tarchominie. Kolejny ordynariusz, abp Henryk Hoser SAC, w 2009 roku powierzył mu urząd proboszcza parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

 

Dnia 8 października 2011 roku abp Henryk Hoser SAC ogłosił decyzję papieża Benedykta XVI, który mianował ks. Marka Solarczyka biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej, przydzielając mu jednocześnie stolicę tytularną Hólar. Po nominacji, jeden z kapłanów tak scharakteryzował biskupa-nominata: „Ksiądz Marek Solarczyk, biskup nominat, ma ogromne doświadczenie duszpasterskie. […] To człowiek niezwykłej serdeczności, życzliwości. […] Po cichu każdy się w sercu spodziewał tej nominacji, na pewno się o nią wszyscy modliliśmy”.

 

Za biskupią dewizę bp Solarczyk obrał słowa z Ewangelii św. Marka: Omnia possibilia credenti (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy). Jak sam powiedział: „Ten tekst z Ewangelii św. Marka miałem umieszczony na obrazku prymicyjnym. Teraz te słowa stają się również moim zawołaniem biskupim. Przez cały dotychczasowy czas mojego kapłaństwa one są ciągle dla mnie wielką motywacją i wielkim przypomnieniem, by wszystko przeżywać z Panem Bogiem. Nigdy się na tym nie zawiodłem”.

 

Święcenia biskupie przyjął w katedrze warszawsko-praskiej 19 listopada 2011 roku. Udzielił mu ich abp Henryk Hoser SAC, a współkonsekratorami byli poprzedni ordynariusze: bp Kazimierz Romaniuk i abp Sławoj Leszek Głódź.

 

W czasie uroczystości abp Hoser tak scharakteryzował nowego biskupa: „Wrażliwy na innych, bliski każdemu, kochający ludzi, rozwijał to, co najważniejsze w posłudze kapłańskiej: świadectwo życia w służbie miłości pasterskiej. Był wychowawcą młodzieży kapłańskiej, zna współbraci i ich problemy. W diecezji naszej wyrósł i do tej diecezji dorósł”.

 

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski powierzono bp. Solarczykowi zadania, które głównie dotyczą duszpasterskiej pracy z młodzieżą, gdyż od 1992 roku nieprzerwanie jest nauczycielem religii. W diecezji powołany został przez abp. Henryka Hosera SAC na urząd wikariusza generalnego, funkcję tę potwierdził również następny ordynariusz – bp Romuald Kamiński.

 

Aktualnie pełni on następujące funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, członek Komisji Duchowieństwa, członek Komisji Wychowania Katolickiego, członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską, członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, delegat KEP ds. Działalności w Polsce „Kirche in Not”, delegat KEP ds. Powołań, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

Opracowano na podstawie publikacji: ks. M. Radzikowskiego, Diecezja warszawsko-praska w latach 1992-2017, Pelplin 2021.

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close