Home / Wiadomości  / Bp Kasyna o nowym przygotowaniu do małżeństwa: Chcemy pomóc narzeczonym

Bp Kasyna o nowym przygotowaniu do małżeństwa: Chcemy pomóc narzeczonym

fot. pixabay.com

Kościół katolicki w Polsce wprowadza zmiany w przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa. Nowe przepisy w tym obszarze wejdą w życie 1 czerwca 2020 roku.

 

Wspólna modlitwa z duszpasterzem i przysięga religijna będą rozpoczynać spotkanie przedmałżeńskie w kancelarii parafialnej – mówi dekret o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa.

 

Przewodniczący Rady Prawnej Komisji Episkopatu Polski, bp Ryszard Kasyna, zaznacza, że dekret będzie pomocą w przygotowaniu narzeczonych przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

 

Patrząc dzisiaj w kontekście decyzji o małżeństwie, coraz trudniej jest młodym ludziom tę decyzję podejmować. Nawet nie tylko w kontekście sakramentu małżeństwa. Chodzi o to, aby dopomóc im. Przede wszystkim dokument wprowadza ścieżkę formalno-prawną, ale ona jest również ścieżką duszpasterską wynikającą z kontaktu z kapłanem w poszczególnej wspólnocie parafialnej, rozmowy na temat tej ważnej decyzji. Poprzez ten dokument, który został na nowo zredagowany będzie on pomocą w tymże przygotowaniu – mówił bp Ryszard Kasyna.

 

Ks. prof. Leszek Adamowicz  z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaznaczył, że dekret uwzględnia nowe wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce.

 

W ostatnich dziesięcioleciach w sposób znaczący wzrosła liczba małżeństw zawieranych przez katolików z osobami należącymi do innych wyznań i religii, a także z osobami, które nie identyfikują się z żadną wspólnotą religijną. Polacy uzyskali możliwość swobodnego poruszania się po świecie i nawiązywania różnych kontaktów, które owocują także zawarciem małżeństwa. Nowe przepisy są przygotowane w związku z tym, że niektórzy kandydaci do małżeństwa pragną zawrzeć małżeństwa poza granicami kraju, mieszkając w Polsce np. w miejscach pielgrzymkowych, w miejscach świętych czy to w Rzymie, Ziemi Świętej czy innych Sanktuariach – podkreślił ks. prof. Leszek Adamowicz.

 

Ks. prof. Piotr Majer z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II podkreślił, że Dekret Konferencji Episkopatu Polski zmierza do tego, by rozmowa przedmałżeńska z narzeczonymi była jak najmniej urzędowa.

 

Chodzi o to, aby nie była to czynność biurokratyczna, żeby nie było to pospieszne zaznaczanie odpowiedzi: tak-nie, ale by ta czynność była prawdziwie czynnością duszpasterską, dialogiem duszpasterza z narzeczonymi, którzy chcą wejść na tę wspólną drogę, jak ufamy na drogę do końca ich życia – zaznaczył ks. prof. Piotr Majer.

 

Bp Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP zaznaczył, że dekret nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian.

 

Kościół chce pomóc narzeczonym, by sakrament był ważnie i godziwie zawarty. Trzeba dzisiejszym językiem przybliżyć młodym ludziom prawo kościelne – mówił bp Ryszard Kasyna.

 

Dekret dostosowuje je do współczesnego języka i polskiej specyfiki. Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa uwzględniają m.in. możliwości zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi czy nowe przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Dekret odnosi się też do wymogów formalno-kanonicznych i nie reguluje problematyki katechez przedmałżeńskich oraz innych aspektów troski duszpasterskiej o przygotowanie do zawarcia małżeństwa.

 

IAR

Udostępnij!

shares

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close