Radiowa Kapsuła Czasu. Daj się wpisać w historię.

Home / Wiadomości  / Bp Kamiński wydał komunikat na temat zmian w tzw. mszy trydenckiej

Bp Kamiński wydał komunikat na temat zmian w tzw. mszy trydenckiej

fot. PAP/Paweł Kula

Komunikat w związku z ogłoszeniem przez Papieża Franciszka Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Traditionis custodes” wydał ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński. Ojciec Święty wprowadził nowe wytyczne dotyczące tzw. mszy trydenckiej. Są one wyrazem dążenia do jedności w Kościele.

 

Wydawanie zezwolenia na sprawowanie liturgii przedsoborowej leży wyłącznie w kompetencji biskupa. Zobowiązany jest on też do wskazania odpowiedniego miejsca, gdzie taka Eucharystia będzie odprawiana. Nie może to być kościół parafialny.

 

Będziemy szukać przestrzeni sakralnej, w której można by było realizować tę posługę liturgiczną, ale także pastoralną wobec grup tradycji. Do tej pory ta posługa trwała w kilku parafiach naszej diecezji, dlatego Ksiądz Biskup Ordynariusz chce jeszcze porozmawiać z proboszczami, jak to wyglądało, jak odbywało się i ile osób angażowało się w to – mówił bp pomocniczy warszawsko-praski Jacek Grzybowski.

 

Po konsultacjach z Księżmi Proboszczami bp Kamiński podejmie decyzję i wskaże miejsce w diecezji gdzie będą sprawowane liturgie według Mszału Rzymskiego z 1962 r. Zgodnie z dokumentem Ojca Świętego, każda diecezja ma powołać delegata, który zadba o ich realizację i będzie sprawował opiekę duszpasterską nad wiernymi. Prezbiterzy, którzy już celebrują tzw. msze trydenckie mają zwrócić się do swoich biskupów z pisemną prośbą o pozwolenie na dalsze korzystanie z tego uprawnienia. W diecezji warszawsko-praskiej mają na to czas do końca sierpnia 2021 r.

 

Każdy kapłan, który spełnia warunki, czyli umie nie tylko czytać po łacinie, ale także rozumie, co jest w tekście liturgicznym i w tekście tzw. rubryk, czyli omówień dotyczących liturgii, ponadto zna dobrze tę liturgię, jest zobowiązany złożyć podanie do Księdza Biskupa, żeby uzyskać pozwolenie na kontynuowanie tej formy realizacji rytu nadzwyczajnego – powiedział duchowny.

 

Nowo wyświęceni kapłani, którzy chcieliby sprawować Mszę św. w rycie nadzwyczajnym, muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa diecezjalnego. Ten zobowiązany jest do skonsultowania ich kandydatur ze Stolicą Apostolską.

 

Papież poprosił biskupów o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana godnie i z dochowaniem wierności posoborowym księgom liturgicznym. Chodzi o to, by uniknąć ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia. Z tego powodu bp Romuald Kamiński zamierza odnowić skład Komisji Muzyki Sakralnej i powołać Komisję Liturgiczną.

 

Obie komisje będą pomocne w tym, aby zgodnie z przepisami, godziwie, w dyscyplinie sakramentów, w pięknie liturgii mogły być sprawowane liturgie zarówno w rycie zwyczajnym, czyli tym, który realizowany jest po Soborze Watykańskim II w całym Kościele powszechnym, jak i w tym miejscu, czy w tych miejscach, które będą wyznaczone do realizacji rytu nadzwyczajnego – wyjaśnił bp Grzybowski.

 

Każdego, kto niepokoi się zmianami biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zachęca do przeczytania dokumentów papieskich. Zarówno List Apostolski Motu proprio „Traditionis custodes” jak i list Franciszka do biskupów wyjaśniający podjęte decyzje, są opublikowane i przetłumaczone.

 

Warto te dwa dokumenty spokojnie sobie przeczytać i zobaczyć, że taka jest wola Papieża (…) Trzeba na nowo podjąć pracę formacyjną i organizacyjną w diecezji dotyczącą rytu nadzwyczajnego. Nie ma w tym nic niewłaściwego ani złego. W Kościele tak dzieje się i jest to całkowicie normalne. Jak Papież Benedykt miał wolność, by zrealizować Motu proprio prawie 14 lat temu, tak Papież Franciszek ma tę samą wolność i takim samym dokumentem może wskazać nam drogę organizacji tego rytu w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli na początku XXI wieku – dodał.

 

Do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie liturgia eucharystyczna w rycie nadzwyczajnym oraz powołania delegata, na terenie diecezji warszawsko-praskiej zawieszone zostają wszelkie takie liturgie.

 

Wypowiedź bp Jacka Grzybowskiego:

 

 

Pełna treść komunikatu bp. Romualda Kamińskiego

 

Agata Pniewska, DWP

Radiowa Kapsuła Czasu. Daj się wpisać w historię.

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close