Home / Wiadomości  / Biskupi zakończyli obrady

Biskupi zakończyli obrady

Biskupi zakończyli obrady
fot. Konferencja Episkopatu Polski/flickr

Lekcje religii w szkole, katecheza parafialna, ochrona życia poczętego, nowe standardy w pracy z dziećmi i młodzieżą – to tematy zakończonego dziś 398 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Biskupi nie zgadzają się z proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji zmianami. Zapowiadają też nowy program nauczania.

 

Powstanie zespół, który przygotuje i opracuje nową podstawę programową dla lekcji religii w szkole. Oczywiście to cały czas jest lekcja religii rzymsko-katolickiej, z treściami należącymi do tej religii, ale chcemy mocno zaznaczyć i podkreślić, wyeksponować treści kulturowe, treści wychowawcze, treści społeczne i treści historyczne – mówi biskup Wojciech Osial, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.

 

Należy powrócić także do katechezy prowadzonej w parafiach, której zadaniem będzie ożywienie wiary i przygotowanie do sakramentów.

 

Zasadniczym miejscem, przekazu i formacji wiary jest parafia. U początku budzenie i przekaz wiary ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej. Nauczanie religii jest dopełnieniem tego właśnie, co u początku powinno dziać się w rodzinie chrześcijańskiej i co powinno mieć miejsce we wspólnotach parafialnych. Dziś widzimy, że istnieje wręcz pilna potrzeba rozwoju i zdynamizowania dzieła katechizacji w parafii – dodaje biskup Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa.

 

Biskupi w przygotowanym liście przypominają wiernym o świętości każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Chcemy też przypomnieć wszystkim, żeby stanęli w obronie świętości życia i życia jako takiego. Chcemy też podziękować matkom i ojcom, za to, że podejmują ten trud, macierzyństwa i ojcostwa. Wiemy, że jesteśmy narodem, który się wyludnia – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.

 

Kończą się prace nad wprowadzeniem przez instytucje kościelne w życie standardów z tzw. Ustawy Kamilka, mających na celu lepszą ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowej pomocy w przypadku skrzywdzenia.

 

Za tymi dokumentami, które są gotowe, idą teraz szkolenia. Mamy taką nadzieję, że to wszystko będzie jak najowocniej domknięte, żebyśmy mogli, tak jak wszystkie inne rzeczywistości, które zajmują się dziećmi i młodzieżą w Polsce, temu służyć – podkreśla prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

 

Biskupi wybrali także nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Został nim biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Marek Marczak.

 

Sekretarza wybierają wszyscy obecni biskupi na zebraniu plenarnym. Muszę powiedzieć szczerze, że wcześniej przed tą konferencją nie słyszałem żadnych zapytań do mnie, sugestii, więc nie spodziewałem się tego wyboru. Ten wybór jest dla mnie dużym zaskoczeniem – zaznacza nowy sekretarz.

Duchowni modlili się także przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki o jego kanonizację. Wszystkie wnioski z zebrania można przeczytać w komunikacie, dostępnym na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

 

Wojciech Dudkowski

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close