Wesprzyj Radio Warszawa 1% podatku w rozliczeniu PIT za 2019

Home / Warto posłuchać  / Adwentowe rekolekcje radiowe "Wilki dwa. W obronie stada" – POSŁUCHAJ!

Adwentowe rekolekcje radiowe "Wilki dwa. W obronie stada" – POSŁUCHAJ!

Udostępnij!

Między 4 a 22 grudnia, od poniedziałku do piątku, zapraszamy do uczestnictwa w adwentowych rekolekcjach radiowych „Wilki dwa. W obronie stada”, które poprowadzą: dominikanin ojciec Adam Szustak oraz muzyk Robert „Litza” Friedrich, znany z występów w zespołach Arka Noego, 2 Tm 2, 3 i Luxtorpeda.
Rekolekcje „Wilki dwa. W obronie stada” powstały we współpracy portalu Stacja7 z Radiem Warszawa. Opierają się na drugiej części głośnej książki: „Wilki dwa. Męska przeprawa przez życie”. Tym razem autorzy mówią przede wszystkim o nawróceniu i rodzinie.
W krótkich kilkuminutowych nagraniach słuchacze będą mogli usłyszeć cytat przewodni z Biblii i rozważania autorów. Do każdego nagrania dołączony zostanie plik tekstowy z zachętą do adwentowego zadania, które będzie opublikowane na stronie internetowej radia przy odcinku z danego dnia.
O czym konkretnie będą rekolekcje?
Jest jedna wartość, w obronie której staniemy zawsze. Za którą jesteśmy w stanie oddać wszystko. Tą wartością jest rodzina – stado.
Ojciec Szustak i „Litza” odpowiadają w trakcie swoich rozważań na wiele ważnych pytań.
Między innymi:
Jak budować rodzinę? Od czego młody człowiek powinien zacząć? Jak nawracać siebie? Jak walczyć o czystość, również w małżeństwie? Dlaczego ważne jest, by trwać w czystości przed ślubem?
To nie jest zwykła pogadanka księdza i głowy rodziny. Te rekolekcje to coś więcej, to zachęta do nawracania się, bo – jak mówi o. Szustak – jeżeli my sami jesteśmy szczęśliwi, Ci którzy żyją obok, również.
Każdy odcinek rekolekcji będzie się składał z dwóch części: słowa wprowadzającego, czyli cytatu z Biblii oraz z krótkich rozważań, czasem obu autorów, czasem tylko jednego z nich.
Co o rekolekcjach mówią ich autorzy?

To nie będą tylko pogadanki księdza i ojca rodziny, tylko bardzo konkretna, praktyczna zachętą do zmiany. Używając bardziej pobożnego języka, to jest zachęta do nawrócenia.
Adam Szustak OP

…chcę, żeby moje serce było czyste,
żebym mógł mojej żonie powiedzieć „kocham cię”
i nie musiał się tłumaczyć z tego, że ją kocham.
„Litza”

Odcinek 1. Nawrócenie w weekend (04.12.2017)

 
Cytat: „Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę”.
(Wj 33, 21–23)
Zadanie: Spróbuj stworzyć dzisiaj listę rzeczy, które musisz w sobie naprawić. Rzeczy, które wymagają nawrócenia. A jak już to zrobisz, usiądź do modlitwy, bo sam nic nie zmienisz.
 
Odcinek 2. Szansa (05.12.2017)

 
Cytat: „Pójdę i wrócę do mojej siedziby, aż w pokucie szukać będą mego oblicza i w swym nieszczęściu będą za Mną tęsknić”.
„Chodźcie, powróćmy do Pana ! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże”.
(Oz 5,15 i 6,1)
Zadanie: Zarezerwuj sobie dzisiaj wieczorem chociaż 20 minut, żeby przeczytać fragment z Księgi Ozeasza. Najlepiej od czytaj od początku. A potem pomyśl o tym, jak nieustannie oczekujesz drugiej szansy, a jednocześnie, jak trudno jest Ci ją podarować.
 
Odcinek 3. Nie gardź sobą

 
Cytat: „Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: „Nie znam tego Człowieka”. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: „Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał”.
(Mt 26, 69–75)
Zadanie: Medytowałeś kiedyś? Spróbuj. Posiedź w ciszy. Pomódl się. Wsłuchaj się w swoje serce, czy więcej tam samooskarżeń, czy więcej pełnego miłości głosu Bożego? Jeśli potrzebujesz spowiedzi, nie zwlekaj.
 
Odcinek 4. Prawda

 
Cytat: „Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: „Czy widzisz co?” A gdy przejrzał, powiedział: „Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa”. Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony.”
(Mk 8, 22-25)
Zadanie: Dzisiejsze zadanie nie będzie łatwe. Spróbuj stworzyć listy opinii na swój temat, tych pozytywnych i negatywnych. Spisz na kartce wszystko to, co ludzie o Tobie mówią. A potem oddziel te opinie od osób, które je wypowiedziały. Dlaczego to jest ważne? Bo my zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przyjmować krytyki. Ważne jest jednak, by nauczyć się korzystać z pozytywnych i negatywnych zdań na własny temat.
 
Odcinek 5. Zazdrość

 
Cytat: „Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą.”
(Rdz 4, 2-6)
Zadanie: Wieczorem usiądź do modlitwy i podziękuj za te rzeczy, które wywołują twoją zazdrość. Podziękuj za talenty innych ludzi. A potem podziękuj najbliższej ci osobie za to, co dla ciebie robi. I powiedz jej, jeżeli czegoś zazdrościsz, co to konkretnie jest.
 
Odcinek 6. Depresja

 
Cytat: „(…) przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana”.
(J20, 19-20)
Zadanie: Stwórz listę rzeczy słabych w sobie i spróbuj pomyśleć, że są piękne. Spróbuj z nimi zrobić coś pięknego. Tak jak można ze złej sytuacji wyprowadzić dobro, tak ze słabości, kruchości spróbuj wyprowadzić piękno.
 
Odcinek 7. Nieudani rodzice

 
Cytat: „Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, Ty sądzisz świat. A teraz, o Panie, wspomnij na mnie, wejrzyj (…)”.
(Tb 3, 1–3)
Zadanie: Jeżeli jesteś rodzicem, wychowawcą lub w jakiś sposób prowadzisz ludzi, spróbuj przeanalizować swoje relacje, sprawdzając, po pierwsze, czy dajesz swoim dzieciom, wychowankom, podopiecznym dostęp do siebie, czy jesteś z nimi i dla nich, a po drugie, czy jednocześnie potrafisz zostawiać im przestrzeń na samodzielność, niezależność, wolność.
 
Odcinek 8. Sposoby na nieczystość

 
Cytat: „Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: „Kto się Mnie dotknął?”. Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: „Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają”. Lecz Jezus rzekł: „Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode Mnie”. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed Nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!”.
(Łk 8, 42–48)
Zadanie: Spróbuj w najbliższych dniach walczyć z pokusami. Jak? Po pierwsze chwyć się Jezusa, skorzystaj z sakramentów. Po drugie, radykalnie unikaj sposobności do grzechu. Po trzecie, nie walcz sam. Szukaj ludzi, którzy ci pomogą.
 
Odcinek 9. Wola Boża

 
Cytat: „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!”. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.
(Mt 26, 37-39)
Zadanie: Naucz się na pamięć wskazówek dotyczących rozeznawania woli Bożej:
1. Nie traktuj Boga magicznie!
2. Pytaj bliskich o radę! Pan Bóg przez ich miłość powie ci, co robić.
3. Rozeznawaj wolę Boga powoli, w poczuciu wolności.
 
Odcinek 10. Zadanie dla księdza

 
Cytat: „Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości!”
(2 J, 1-3)
Zadanie: Nie ma nawrócenia bez spowiedzi. Spróbuj, poszukać dobrego spowiednika i skorzystaj z tego sakramentu, który daje ogromną ulgę i łaskę. Sprawi, że będziesz mógł trwać w stanie łaski. A jeśli nie masz dobrego spowiednika, to pomódl się do bł. Świętosława Milczącego. To krakowski święty, patron dobrej spowiedzi.
 
Odcinek 11. Niewysłuchane prośby

 
Cytat: „Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?”, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: „On Eliasza woła”. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić”. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha”.
(Mt 27, 45-50)
Zadanie: Spróbuj pomilczeć. Milcz razem z Jezusem, który doświadczył krzyża. Oddaj się w ręce Jego milczenia. Ufaj jak On.
 
Odcinek 12. Aż do śmierci

 
Cytat: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”.
(J 15, 12-15)
Zadanie: Zadaj sobie dziś tylko jedno krótkie, ale konkretne pytanie: Czy jesteś gotowa/gotowy, konkretnie, rozdać swoje życie dla swojego męża/dla swojej żony?
 
Odcinek 13. Kryzys wiary

 
Cytat: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”.
(J 15, 4-6)
Zadanie: Przeczytał piętnasty rozdział z Ewangelii świętego Jana. A potem pomódl się do Boga. Proś, by dał ci łaskę prawdziwego spotykania Go w Komunii. Żyj dobrze!
 
Odcinek 14. Droga

 
Cytat: „Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili”.
(Wj 24, 9-11)
Zadanie: Spróbuj zaplanować swój cały tydzień. Co będziesz robił w pracy, jakie fragmenty Biblii będziesz czytał, jakie lektury duchowe. Możesz zacząć od czytania codziennie przez dwie minuty wybranej księgi Pisma. Niech twój czas nie będzie tylko spontaniczny. Spróbuj chociaż przez tydzień żyć według ustalonego rytmu.
 
Odcinek 15. Prawdziwe źródło

 
Cytat: „Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło ?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać””.
(J4, 11-15)
Zadanie: Adwent się kończy, być może codziennie chodziłeś/chodziłaś na roraty. Codziennie czerpałaś ze źródła jakim jest Eucharystia. Nie przestawaj tego robić. Bóg rodzi się w Tobie, kiedy Go przyjmujesz do siebie, czyli kiedy po prostu jesteś z Nim w Komunii. Życzymy Ci dobrych i pełnych Bożej obecności Świąt.
 
Adwentowe rekolekcje radiowe „Wilki dwa. W obronie stada” emitujemy od poniedziałku do piątku (między 4 a 22 grudnia ) o godzinie 06.23, powtórki 13.20 i 22.35.

Wesprzyj Radio Warszawa 1% podatku w rozliczeniu PIT za 2019

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close