Home / Wiadomości  / Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Udostępnij!

W niedzielę 29 września Kościół katolicki obchodzi 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Celem święta jest refleksja nad losem ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu wojen, prześladowań czy głodu. Ma też budzić poczucie odpowiedzialności społeczeństw za duchową i materialną pomoc dla nich. Tegoroczne święto jest obchodzone pod hasłem „Chodzi nie tylko o migrantów”.

Z tej okazji w wybranych kościołach w całej Polsce zostaną odprawione msze święte według formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców. Episkopat apeluje do wiernych o włączanie się w modlitwę, a także w projekty pomocy migrantom z Bliskiego Wschodu i Ukrainy.

Na Światowy Dzień Migranta papież Franciszek tradycyjnie opublikował specjalne orędzie. Papież proponuje, aby z problemem migracji zmierzyć się w sposób przemyślany, zaprojektowany i uwzględniający godność człowieka, czyli zgodny z Ewangelią. Ojciec Święty wskazuje cztery filary takiej pomocy: przyjęcie, ochrona, promowanie i integrowanie. W dokumencie Franciszek zaznaczył, że światowe zjawisko przemieszczania się ludzi nie powinno być zawężane do rozwiązania problemów pewnej kategorii osób. Jego zdaniem, chodzi o całą ludzkość oraz o jej przyszłość. Papież podkreślił też, że migranci, a zwłaszcza najbardziej bezbronni, pomagają nam „odczytywać znaki czasu. Przez nich Pan wzywa nas do nawrócenia, do uwolnienia od obojętności i kultury odrzucenia” – czytamy w papieskim orędziu.

Migranci to ci, którzy na skutek demograficznych ruchów ludności, czasowo lub na stałe, zmieniają miejsce pobytu. Z kolei, uchodźcy, zgodnie z Konwencją Genewską z 1951 roku oraz tzw. Protokołem Nowojorskim, to osoby żywiące uzasadnioną obawę przed prześladowaniem we własnym kraju, z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej.

Liczbę migrantów na świecie szacuje się na 220 milionów ludzi. Musieli oni opuścić swoje ojczyzny wskutek konfliktów zbrojnych lub terroru, aby poszukiwać lepszego bytu i przyszłości dla siebie i swoich rodzin.

IAR

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close