"In nomine Domini. Misjonarze Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki (1911-2007)"

W holu głównym gmachu Sejmu można obejrzeć wystawę „In nomine Domini. Misjonarze Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki (1911-2007)”. Została ona otwarta w związku z dziesiątą rocznicą śmierci kapłana. Uroczystego otwarcia z inicjatywy Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” dokonał abp Henryk Hoser. – … Czytaj dalej "In nomine Domini. Misjonarze Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki (1911-2007)"